Connect with us

Aktuale

Letër publike nga arkitekti Sali Spahiu

Published

on

KRYETARIT TË KUVENDIT

KRYEMINISTRIT të Republikës së Kosovës

MINISTRIT TË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR, MJEDISIT DHE INFRASTRUKTURËS

KRYETARËVE TË KOMUNAVE në Republikën e Kosovës

Letrën time publike po e filloj më thënien e të ndjerit prof. ark. Bashkim FEHMIU e që është gjithmonë aktuale: “JETA ËSHTË HAPESIRË, HAPËSIRA ËSHTË JETË.”

Në botën e qytetëruar hapësira ruhet shumë sepse ajo është parakusht për jetë, zhvillim e progres. Te ne kjo mjerisht po ndodhë pak ose aspak. Shtrohet pyetja:

Pse është kështu? Sipas bindjes sime kjo është kështu se mungon zbatimi i ligjit ose vullneti politik e profesional.

Problemet, me të cilat sot e një kohë të gjatë po ballafaqohet Kosova në fushën e planifikimit hapësinor, urbanistik, mbrojtjes së trashëgimisë kulturo-historike dhe mjedisit jetësor kanë marrë përmasa shqetësuese. Ato sot paraqesin problem fondamental e jetik për tërë hapësirën tone, pra për shoqërinë në përgjithësi.

Është çrregulluar në masën më kritike EKUILIBRI I DOMOSDOSHËM NË NATYRË si parakusht për jetë të denjë të njeriut si individ dhe shoqërisë në tërësi.

Pra, thënë më shkurt, është degraduar skajshmërish raporti në mes të: “NJERIUT DHE AMBIENTIT”, përkundrejt asaj retorike të përditshme e boshe se po planifikojmë e ndërtojmë: “ME NORMA E STANDARDE EVROPIANE”. Cilat janë ato norma dhe kush po e kontrollon zbatimin e tyre? Kjo nuk po shihet në hapësirë.

Kjo situatë e rëndë dhe gjendje alarmante nuk mund dhe nuk duhet të tolerohet më. Koha nuk pret! Lypset vepruar menjëherë dhe pa vonesë, sepse:

Në jetën tonë të përditshme gjithnjë e më tepër po shihen e po ndihen pasojat e kësaj gjendje kaotike, që i ka përfshirë qytetet tona, fshatrat tonë, malet tona, lumenjtë tonë, infrastrukturën-tërë hapësirën e Kosovës.

Është cenuar dhe vazhdon të cenohet në mënyrën më flagrante, gati çdo gjë në hapësirë e që ka të bëjë me jetën tonë dhe perspektivën e vendit tonë.

Sot, këto pasoja janë tepër të rënda, por nesër ato ndoshta nuk do të mund të përballohen lehtë?…

Sipas mendimit tim, kjo situatë nuk mund të tolerohet e vazhdojë gjer në pakufi. Pse? Vetëm e vetëm për një arsye e që është: “JETA E JONË, JETA E FËMIJËVE TONË DHE JETA E GJENERATAVE PAS NESH”.

Ne nuk kemi të drejtë që hapësirën e Kosovës ta shfrytëzojmë në mënyrë kaq jo racionale, siç po e bëjmë sot. Edhe hapësira është resurs i kufizuar që shpenzohet.

PRESIDENTES

KRYETARIT TË KUVENDIT

KRYEMINISTRIT të Republikës së Kosovës

MINISTRIT TË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR, MJEDISIT DHE INFRASTRUKTURËS

KRYETARËVE TË KOMUNAVE në Republikën e Kosovës

Letrën time publike po e filloj më thënien e të ndjerit prof. ark. Bashkim FEHMIU e që është gjithmonë aktuale: “JETA ËSHTË HAPESIRË, HAPËSIRA ËSHTË JETË.”

Në botën e qytetëruar hapësira ruhet shumë sepse ajo është parakusht për jetë, zhvillim e progres. Te ne kjo mjerisht po ndodhë pak ose aspak. Shtrohet pyetja:

Pse është kështu? Sipas bindjes sime kjo është kështu se mungon zbatimi i ligjit ose vullneti politik e profesional.

Problemet, me të cilat sot e një kohë të gjatë po ballafaqohet Kosova në fushën e planifikimit hapësinor, urbanistik, mbrojtjes së trashëgimisë kulturo-historike dhe mjedisit jetësor kanë marrë përmasa shqetësuese. Ato sot paraqesin problem fondamental e jetik për tërë hapësirën tone, pra për shoqërinë në përgjithësi.

Është çrregulluar në masën më kritike EKUILIBRI I DOMOSDOSHËM NË NATYRË si parakusht për jetë të denjë të njeriut si individ dhe shoqërisë në tërësi.

Pra, thënë më shkurt, është degraduar skajshmërish raporti në mes të: “NJERIUT DHE AMBIENTIT”, përkundrejt asaj retorike të përditshme e boshe se po planifikojmë e ndërtojmë: “ME NORMA E STANDARDE EVROPIANE”. Cilat janë ato norma dhe kush po e kontrollon zbatimin e tyre? Kjo nuk po shihet në hapësirë.

Kjo situatë e rëndë dhe gjendje alarmante nuk mund dhe nuk duhet të tolerohet më. Koha nuk pret! Lypset vepruar menjëherë dhe pa vonesë, sepse:

Në jetën tonë të përditshme gjithnjë e më tepër po shihen e po ndihen pasojat e kësaj gjendje kaotike, që i ka përfshirë qytetet tona, fshatrat tonë, malet tona, lumenjtë tonë, infrastrukturën-tërë hapësirën e Kosovës.

Është cenuar dhe vazhdon të cenohet në mënyrën më flagrante, gati çdo gjë në hapësirë e që ka të bëjë me jetën tonë dhe perspektivën e vendit tonë.

Sot, këto pasoja janë tepër të rënda, por nesër ato ndoshta nuk do të mund të përballohen lehtë?…

Sipas mendimit tim, kjo situatë nuk mund të tolerohet e vazhdojë gjer në pakufi. Pse? Vetëm e vetëm për një arsye e që është: “JETA E JONË, JETA E FËMIJËVE TONË DHE JETA E GJENERATAVE PAS NESH”.

Ne nuk kemi të drejtë që hapësirën e Kosovës ta shfrytëzojmë në mënyrë kaq jo racionale, siç po e bëjmë sot. Edhe hapësira është resurs i kufizuar që shpenzohet.

Mjerisht, ky resurs kaq i çmueshëm dhe i rëndësishëm për njeriun e nevojat e tij ekzistenciale, biologjike, shpirtërore, intelektuale, shoqërore etj…etj… sot në Kosovë shumë shpesh po shfrytëzohet në mënyrën më të vrazhdë. As sot, as nesër dhe asnjëherë askush nuk duhet të ketë të drejtë që në emër të çfarëdo interesi të caktuar individual apo grupor të marrë të drejtën tonë, të drejtën e fëmijëve tonë dhe të drejtën e gjeneratave pas nesh, për një perspektivë që jep shpresë të mirë për jetë te denjë dhe humane.

Pse na në Kosovë duhet ta kalojmë jetën kështu??? Gjërat duhet ndryshuar për të mirë. Përgjegjësia është e karakterit universal. Ajo u takon së pari institucioneve të vendit, organeve kompetente, institucioneve profesionale, urbanistëve, arkitektëve, inxhinierëve të profileve të ndryshme dhe gjithë atyre që ardhmërinë e këtij vendi duhet ta orientojnë, planifikojnë, projektojnë dhe kontrollojnë me përgjegjësinë më të madhe njerëzore, ligjore, institucionale dhe profesionale.

Për këtë, mendoj se të gjithë e kanë detyrim që të punojnë e veprojnë me përkushtim, konsekuencë e etikë. Pra, duhet ta kemi obligim dhe përgjegjësi ndaj vetës sonë, ndaj shoqërisë sonë dhe ndaj ardhmërisë së Kosovës.

Nuk guxojmë të lejojmë që gjeneratat pas nesh të na MALLKOJNË se çfarë Kosove do të trashëgojnë. Këto rrjedha dhe kjo situatë patjetër duhet ndalë me çdo kusht dhe me çdo çmim, natyrisht duke u mbështetur në Kushtetutë dhe ligje, norma e standarde.

Kosovës i duhet një ardhmëri shumë më e mirë se kjo e sotme…Jam i bindur se shumë pak gaboj kur them kështu.

Për këtë objektiv duhet shumë punë e më pak retorikë të përditshme” KOSOVA EVROPIANE”.

Aspirata për Kosovën Evropiane duhet të faktohet me sjelljet e veprimet tona, me ndryshime pozitive e kualitative e mbi të gjitha me SUNDIM TË LIGJIT (i cili më në fund filloi së zbatuari).

Fëmijët tonë duhen të kenë një perspektivë me shpresëdhënëse, ata duhet ta duan këtë vend e jo të mendojnë si me e BRAKTISË KOSOVËN.

Ky vend dhe ky shtet, mendoj se ka obligim ta shqyrtojë gjendjen aktuale në hapësirë dhe të merr veprime e vendime të shpejta e konkrete.

Planifikimi hapësinor dhe urbanistik është lëmi që kërkon dije, përkushtim e përvojë profesionale. Ky planifikim është multidimensional dhe duhet të jetë shumë vizionar.

Me qenë objektiv duhet të potencoj se Kosova ka edhe shumë të arritura ndërkombëtare si në sport, muzikë, film dhe shërbime të IT-së, por disa të arritura në arkitekturë nuk vijnë në shprehje të duhur në këtë kaos urbanistik.

Presidenca, Kuvendi i Kosovës, Qeveria, Ministritë përkatëse dhe Komunat tona mendoj se ndër të tjera duhet ta kenë prioritet edhe problemin e hapësirës të ne.

Rregullativa ligjore dhe aplikimi i ligjeve për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e hapësirës dhe mjedisit jetësor duhen të jenë IMPERATIV i të gjitha institucioneve. Shteti ka për obligim që të vendosë rregull në hapësirë – pra, ku dhe si mund te ndërtohet, natyrisht gjithmonë duke u bazuar në ligje dhe planifikim të mirëfilltë. Ky obligim duhet respektuar.

Kuvendi i Kosovës, mirë kishte me qenë qe në ndonjë seancë të vetën të merret edhe me problematikën e hapësirës të ne, si kategori e një rëndësie shumë të veçantë. Ky institucion mendoj se ka rol shumë të rëndësishëm edhe për këtë çështje.

Nuk mund të lejohet që çdokush të ndërtojë si t’i ”TEKET” dhe ku t’i teket.

Me e ruajt vendin, hapësirën dhe natyrën me resurset e saja është obligim për të gjithë, por edhe detyrim ligjor për të gjithë ne pa asnjë dallim./Media Ndërtimi.

Aktuale

Ministri Murati propozon heqjen e 100 eurove për secilin tatimpagues

Published

on

Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka thënë se ministria është në proces të ligjit të ri mbi tatimet dhe se tani po ndiqen kushtet e ligjit aktual.

Ai u ka propozuar komunave të japin nga 100 euro për secilin tatimpagues për pronë sivjet.

“Do ta ndryshojmë ligjin por të sulmohet ministria pse nuk ka informuar qytetarët, duhet të kërkohet nga komunat e jo nga unë. Me nismë ligjore keni mundur ta ndryshoni edhe ju. Si ministri ne po e ndryshojmë ligjin. Kjo është ajo çka parashohim të bëjmë. Unë sugjeroj që komunat le t’ua falin 100 eurot e para secilit tatim pagues të tatimit për pronë. Nënkupton nëse merren 15 mijë euro që janë të liruara për banimin primar rezidencial, nënkupton përafërsisht diku 70 mijë euro vlerë shtesë. Pra nëse e marrim pragun 0.15%. Nënkupton që për secilin qytetar, 90 mijë eurot e para do të ishin pa tatim sivjet. Ky është propozimi qe e ka ministria e Financave. Për 90 mijë eurot e para të pronës ne si ministri e mbështesim që të falet, a jeni ju që të falet”.

Kundër këtij propozimi të Muratit është shprehur deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Eman Rrahmani.

“Më e rëndësishme do të ishte pezullim ndoshta deri në një datë. Të krijonim një komision parlamentar që do të gjente një zgjidhje bashkërisht edhe me komunat. Mendoj që ky propozimi për falje e 100 eurove nuk është korrekt. Është mirë të dakordohemi, që të fillojmë ta rishikojmë ligjin, t’i përmirësojmë gabimet që janë bërë”, ka thënë Rrahmani./Media Ndërtimi

Continue Reading

Aktuale

Pronari i ‘Euro Abi’ shpallet fajtor nga Gjykata e shkallë së parë për falsifikim të kontratës së punëtorit

Published

on

Shtatë vite më parë, Mentor Ramadani kishte pësuar një aksident në vendin e tij të punës në Gjakovë.

Nga ajo kohë, Mentor Ramadani, edhe sot nuk mund të ecë lirshëm si shkas i lëndimit në  këmbën e tij të majtë për shkak të ndërhyrjeve të shumta kirurgjike që ka pasur.

Ai për Kallxo.com ka rrëfyer mbi rastin që i kishte ndodhur, rast të cilin e kishte paraqitur tek autoritetet kompetente.

Mentor Ramadani paraqiti dyshimet e tij se ish- shefi Kadrush Rexhepi, pronari i “Euro Abi”  i kishte falsifikuar kontratën e punës.

Kështu sipas gjetjeve të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, është ngritur aktakuzë kundër Kadrush Rexhepit, për veprën “falsifikim i dokumenteve”, vepër kjo që në kohën e kryerjes është dënuar me gjobë ose me dënim me burg deri në 3 vjet.

Për këtë vepër që rëndon ndaj tij, Kadrush Rexhepi, sot u shpall fajtorë nga Gjykata e Ferizajt dhe për këtë u dënua me gjobë në vlerë 3000 euro.

Mirëpo kjo nuk është çështja e vetme penale që pronari i “Euro Abit” është përballur me drejtësinë për të njëjtin punëtor.

Ndaj Kadrush Rexhepi kanë rënduar edhe akuzat për veprën penale të asgjësimit, dëmtimi ose heqjes së pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimit të sigurisë në vendin e punës. Në këtë rast të lëndimit në punë, kishte pësuar i dëmtuari Mentor Ramadani, duke rënë nga një lartësi prej 8 metrash.

Sipas aktakuzës, në muajin nëntor të vitit 2016, në kompaninë “Jatex” në Gjakovë, Kadrush Rexhepi si përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë, nuk i ka siguruar pajisjet mbrojtëse në vendin e punës, duke rrezikuar jetën e njerëzve, përkatësisht punëtorëve.

Në këtë rast derisa i dëmtuari Mentor Ramadani, si llamarinë punues në firmën “Euro-Abi”, kishte qenë duke bartur një panel-llamarine të izoluar për mbulimin e kulmit, i njëjti kishte humbur drejtpeshimin, kishte rrëshqitur dhe kishte pësuar lëndime të rënda trupore, thuhet në aktakuzë./Media Ndërtimi

Continue Reading

Aktuale

Shkak për kërcënimin ndaj Totajt u bë prona që bllokon punimet në transitin në Prizren

Published

on

Tash e një dekadë, një shtëpi në Prizren ka bllokuar punimet në rrugën transit që lidh këtë qytet me magjistralen për Prishtinë dhe Gjakovë. Kjo për shkak se pushtetet e njëpasnjëshme të kësaj komune që nga vitit 2013 kishin injoruar kërkesat e pronarit të kësaj shtëpie.

Ndërtimi i kësaj rruge kishte filluar në prill të vitit 2013 dhe u lëshua për përdorim dy vite më vonë (2015), edhe pse nuk ishte përfunduar e gjitha.

Në atë kohë komuna nuk ia kishte arritur të bijë dakord me një nga pronarët e tokave, mbi të cilën rruga duhej të kalonte. Bëhet fjalë për tokën dhe shtëpinë e Faik Kryeziut që gjendet në parcelën ku rruga ishte planifikuar të vazhdonte.

Insajderi ka kontaktuar kryetarin e Prizrenit, Shaqir Totaj për të marrë një përgjigje se a është marrur ndonjë veprim lidhur me këtë çështje.

Totaj tha se komuna tashmë ka marrë të gjitha veprimet ligjore për të zhbllokuar rrugën tranzit. Por, tha se vlerësimin e pronës të Faik Kryeziut, e ka bërë Ministria e Financave dhe jo komuna.

“Komuna e Prizrenit tashmë ka ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore procedurale për të debllokuar rrugën tranzite. Vlerësimin e pronës nuk e ka bërë Komuna për Divizioni i Vlerësimeve qe është pjesë e Departamentit të Tatimin në Prone në kuadër të Ministrisë së Financave. Komuna vepron vetëm sipas vlerësimit të bazuar në ligj që është bërë nga ministria e financave, pronari e ka të drejtën ligjore të kontestoj këtë vlerësim përmes rrugëve ligjore“, tha Totaj për Insajderin.

Më tej, Totaj tregoi se rruga transit do të lirohet në muajin shkurt të 2023’ës.

Kujtojmë se, kryetari Totaj, është kërcënuar të martën mbrëma nga pronari i kësaj toke, Faik Kryeziu.

Rastin dy ditë më parë e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, i cili ka ka thënë se Totaj është kërcënuar për shkak se i dyshuari ishte i pakënaqur me vlerësimin e pronës së tij nga komuna.

Fjala është për një pronë-shtëpi e cila ka disa vite që pengon përfundimin e rrugës “tranziti i ri” në Prizren”, ka thënë Bytyqi për Gazetën Insajderi.

Ndërsa, sot Gjykata Themelore në Prizren i ka caktuar një muaj paraburgim të dyshuarit Faik Kryeziu për kërcënimin që i ka bërë kryetarit Totaj.

Sipas njoftimit të Gjykatës, i pandehuri i kishte dërguar porosi djalit të Totajt përmes një personi të tretë, ku kishte thënë “thuaj djalit të Kryetarit le ti thotë babës vet le të ndalet sepse nëse ai nuk ndalet edhe ma rrezon shtëpinë unë djalin e tij ose e rrahi ose e mys krejt”.

“I pandehuri F.K., me datë 24 janar 2023, me qëllim të frikësimit dhe shkaktimit të ankthit, seriozisht e kanos personin zyrtar në lidhje me punën e tij zyrtare dhe atë te dëmtuarin Sh.T.,– Kryetar i Komunës së Prizrenit, në atë mënyrë që për shkak mosmarrëveshjeve paraprake ne lidhje me një kontest pronësor me komunën e Prizrenit, i pandehuri F.K., ditën kritike përmes një personi të tretë, i dërgon porosi djalit të të dëmtuarit me fjalët se “thuaj djalit të Kryetarit le ti thotë babës vet le të ndalet sepse nëse ai nuk ndalet edhe ma rrezon shtëpinë unë djalin e tij ose e rrahi ose e mys krejt”, me çka me këtë veprim tek i dëmtuari Sh.T., dhe familja e tij ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri për jetë”, thuhet në komunikatë.

Në komunikatën e Gjykatës thuhet se i pandehuri e kishte kërcënuar edhe më herët Totajn.

“Gjykata ka ardhur në konstatimin se ekzistojnë arsye për caktimin e paraburgimit, pasi që edhe me datë 06 dhjetor 2022, ndaj të pandehurit është iniciuar hetim për veprën penale të natyrës së njëjtë (Kanosje) ndaj të dëmtuarit të njëjtë (Kryetarit të Komunës së Prizrenit), dhe i pandehuri është edhe përsëritës i veprave penale në tre (3) aktgjykime të plotfuqishme”, thuhet në komunikatë./Media Ndërtimi

Continue Reading

Trending