Connect with us

Infrastrukturë

Kontestet pronësore ndikojnë në zvarritjen e investimeve publike

Published

on

Një ndër problemet më të theksuara të investimeve publike në Kosovë është dinamika e realizimit të punimeve. Kjo është vërejtje e cila ngritet në vazhdimësi nga qytetarët dhe adresohet në raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit.

Gjatë një viti, komunat kanë në dispozicion rreth 145 milionë euro për investime kapitale.

Por, komunat ballafaqohen me sfida të ndryshme gjatë procesit të ekzekutimit të punimeve. Kjo ndodh kryesisht për katër arsye: mos planifikimi i duhur i projektit investues, mos zotimi i plotë i mjeteve financiare në buxhet për projektin investues, konteste pronësore në terren dhe mungesa e kapaciteteve teknike dhe profesionale të kompanive private për kryerjen e punëve publike.

Mos planifikime të duhura të projekteve lidhen me rastet kur institucionet nisin investimin pa pasur projekt ose ekziston projekti, por është i përgjithësuar  (jo projekt detaj teknik). Ndër arsyet kryesore për vonesat në këtë drejtim  janë:

  1. Mos llogaritja ose mos përfshirja e duhur e materialeve që do të përdoren gjatë ekzekutimit të punimeve;
  2. Mos saktësimi i infrastrukturës publike ekzistuese në një terren investues, si shtritja e kabllove të rrymës, internetit, telefonisë, gypave të ujit;
  3. Nënvlerësimi i kostos për kryerjen e punimeve, ku kompanitë private aplikojnë me çmime që nuk janë reale për treg dhe pastaj gjatë fazës së investimit, kompania nuk siguron materialin e specifikuar në kontratë, gjë e cila pastaj shkakton ndërprerjen e punimeve dhe vonesa në ekzekutimin e punimeve.

Kontestet pronësore janë problemet më të shpeshta që hasen gjatë ekzekutimit të investimeve publike. Kjo mund të ndodh për shkak se autoriteti kontraktues nuk i ka saktësuar vijat kadastrale (publike-private) gjatë hartimit të projektit, apo për shkak se projekti ka nisur së ekzekutuari pa u përfunduar shpronësimi.

Në disa raste, pronarët e tokave në afërsi të të cilëve kryhen punimet, çështjen e shpronësimeve e kanë adresuar në gjykatë, dhe pa një vendim gjykate nuk mund të vazhdohen punimet në terren.

Mungesa e kapaciteteve teknike dhe profesionale të kompanive private që marrin punë publike është arsye shtesë që shkakton vonesa në kryerjen e punëve në terren. Autoritetet kontraktuese nuk bëjnë vlerësim të duhur sa i përket kapaciteteve implementuese të kompanive private për kryerjen e punëve publike.

Në shumë raste, kompanitë private janë të angazhuara në shumë projekte njëkohësisht. Nga të dhënat konstatohet se projekte që janë planifikuar të zgjasin 140 ditë kanë bërë 900 ditë apo akoma nuk kanë përfunduar, ndërsa projektet e planifikuara që të zgjasin mesatarisht tre muaj janë zvarritur deri në katër vite./Media Ndërtimi.

Infrastrukturë

Bizneset hoteliere dhe gastronome lirohen nga obligimi ndaj Komunës për shfrytëzimin e hapësirave publike

Published

on

Me vendim të Kryetarit, Perparim Rama, bizneset hoteliere dhe gastronome janë liruar nga obligimi ndaj Komunës për shfrytëzimin e hapësirave publike të kryeqytetit për tremujorin e fundit (prill, maj, qershor).

“U bëjmë thirrje që për tremujorin e ardhshëm (korrik, gusht, shtator), i cili shënon edhe fillimin e pjesës së dytë të sezonës verore, të aplikoni për leje shfrytëzimi në Komunën e Prishtinës, përkatësisht në Drejtorinë e Shërbimeve Publike.”, shkruan në njoftimin e Komunës./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Kanadaja financon skemat e rezistencës së infrastrukturës ndaj klimës

Published

on

Qeveria e Kanadasë ka lënë mënjanë fonde të reja që synojnë mbrojtjen e infrastrukturës nga efektet e ndryshimeve klimatike.

Ministrat njoftuan financimin prej 46.7 milion dollarë CA (30 milion £) për dy skema të rezistencës ndaj klimës: iniciativën për Mjedisin e Ndërtuar elastik ndaj Klimës dhe Programin e Standardeve për Mbështetjen e Rezistencës në Infrastrukturë.

Iniciativa për Mjedisin e Ndërtuar Rezistent ndaj Klimës (CRBE), e financuar nga Infrastructure Canada dhe e udhëhequr nga Këshilli Kombëtar i Kërkimeve të Kanadasë, do të ofrojë njohuri për të përshtatur infrastrukturën publike aty ku është e nevojshme, për të informuar ndryshimet në kodet e ndërtesave dhe infrastrukturës dhe për të krijuar udhëzues, standarde, mjete. , dhe zgjidhje teknike për elasticitetin e klimës. Ajo do të ketë financim prej 35 milion dollarë CA për pesë vjet. Nisma do të përfshijë bashkëpunimin në të gjithë sektorin e ndërtimit, nga projektimi dhe vendimmarrja tek ndërtimi, funksionimi, mirëmbajtja dhe rinovimi.

Programi i Standardeve për Mbështetjen e Rezistencës në Infrastrukturë (SSRIP), i udhëhequr nga Këshilli i Standardeve të Kanadasë, do të marrë fonde të reja prej 11.7 milion $ CA gjatë pesë viteve, për të ofruar standarde dhe udhëzime përkatëse që trajtojnë fushat prioritare si nxehtësia, përmbytjet dhe degradimi i ngricave të përhershme. në veri.

Programi po punon me komunitetet dhe përfituesit për të siguruar që këto projekte standardizimi të promovojnë një qasje të qëndrueshme ndaj përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, të rrisin qëndrueshmërinë dhe të mbështesin vendimmarrjen e informuar për infrastrukturën dhe ndërtesat në të gjithë Kanadanë.

Infrastructure Canada tha se iniciativat do të ndihmojnë në përmirësimin e qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike duke informuar projektimin, rinovimin dhe përmirësimin e ndërtesave dhe infrastrukturës në të ardhmen. Mjetet dhe njohuritë teknike të zhvilluara do të ndihmojnë komunitetet të marrin vendime të informuara për klimën dhe do të reduktojnë kostot që lidhen me ndërtimin, funksionimin dhe riparimin, tha ai./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Komogllava e Ferizajt bëhet me infrastrukturë të re

Published

on

Punët në rregullimin e infrastrukturës rrugore po vazhdojnë në fshatin Komogllavë të Ferizajt.

“Pamë nga afër punimet në dy projekte infrastrukturore në fshatin Komogllavë, projektin për asfaltimin e rrugëve të mbetura në këtë fshat si dhe projektin për asfaltimin e rrugës dhe rregullimin e trotuarit në Lagjen Tafaliaj në Komogllavë, investime këto që përveç që rrisin standardin e infrastrukturës rrugore në këtë fshat, gjithashtu lehtësojnë jetën e banorëve, duke i ofruar siguri e infrastrukturën e nevojshme.”, deklaroi kryetari i Komunës së Ferizajt, Agim Aliu./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending