Connect with us

Ndërtim

Komuna e Skenderajt as pas 6 vjetësh nuk arriti të ndërtoj kanalizimin në gjatësi prej 50 metrave  

Published

on

Kontrata për “Ndërtimin e kanalizimit në fshatin Klinë-Kuqicë në gjatësi 49,400m Komuna Skenderaj”, ishte nënshkruar me 11.10.2016 dhe duhet të përfundonte brenda tri viteve (gjatë vitit 2017, 2018 dhe 2019) por ky projekt ende nuk është realizuar në tërësi.

Derisa më 07.05.2021 ishte realizuar edhe pagesa e situacionit të 25 në shumë prej 65,981€. Komuna kishte marr vendimet për zgjatjen e afatit të kontratës me qëllim të realizimit të saj.

Mjetet për pagese për vitin 2016 janë 30,000€, parashikimet buxhetore për vitin 2017 janë 160,000€, dërkaq mjetet tjera për pagese për vitin 2018 janë paraparë 300,000€ dhe për vitin 2019 janë paraparë 669,800€.

Neni 2 i kontratës thotë: çmimi total i punëve duhet të jetë 1,159,800€, shkruan nw Raportin e Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Komunës së Skenderajt për vitin 2021.

Vonesat ishin për shkak të hyrjes në kontratë para se të ndahen mjetet e nevojshme buxhetore dhe për shkak të pengesave të ndryshme në terren të paraqitura nga komuniteti gjatë realizimit të projektit.

Sipas Zyrës Kombëtare të Auditimit, vonesat e gjata në realizimin e projekteve e zvogëlojnë vlerën e tyre dhe mos përmbushja e kushteve të kontratës mund të krijoje efekte shtesë me ndikim në buxhetin e komunës.

Kryetari duhet të sigurojë se me qëllim të realizimit me kohë të projekteve kapitale, paraprakisht të jenë siguruar fondet për realizimin e projektit dhe ka ndërmarrë të gjitha masat për evitimin e pengesave në zbatim të kontratës./Media Ndërtimi.

Ndërtim

Inspektorët ndërprejnë punimet në një objekt të lagjes “Ulpiana”

Published

on

Inspektorët e komunës së Prishtinës kanë ndërprerë punën në katin e parë të një ndërtese në lagjen “Ulpiana”.

Magazina televizive “Ju flet Prishtina” raportoi se në atë pjesë po punohej pa leje të ndërtimit dhe po dëmtoheshin shtyllat e objektit banesor./Media Ndërtim.

Continue Reading

Ndërtim

Më afër detit! Montohen 18 trarë për të shkurtuar aksin Palasë-Dhërmi

Published

on

Në urën e Palasës si pjesë e aksit Palasë-Dhërmi po kryhet montimi i trarëve

Në total do të montohen 18 trarë me hapësirë dritë 36ml dhe 22ml  gjithashtu po punohet dhe me realizimin e shtresës së stabilizantit.

Continue Reading

Ndërtim

Ndërtimi do të tregojë elasticitet në 2022

Published

on

Një raport i ri thotë se ndërtimi evropian tregoi elasticitet në vitin 2021, me një rritje prej 5.2% në totalin e investimeve për gjysmën e parë të vitit.

Sipas Raportit Statistikor të 65 vjetëve të FIEC, investimet totale në ndërtim në 27 vendet anëtare të BE-së ishin afërsisht 1.6 trilionë euro për vitin e plotë, që ka 11.1% të PBB-së totale të bllokut.

Raporti edhe aktivitetet zbërthyer gjatë vitit 2021, ku ndërtesat jorezidenciale (zyra, spitale, hotele, shkolla dhe ndërtesa industriale) në 31.3% të gjithë aktivitetit.

Puna e rinovimit – një element i aktivizimit të Komisionit Evropian për reduktimin e emetimeve të karbonit – luan 27.3% të aktivitetit.

Ndërtimi i shtëpive të reja shënoi 21.9%, ndërsa projektet e inxhinierisë civile janë 18.0%.

Duker gjetjet e raportit, zëvendëspresidenti i FIEC-it për çështjet ekonomike dhe ligjore, Rüdiger Otto, tha se investimet totale në ndërtim priten, me një normë të rritjes në vitin 2022, me një normë prej 2.8%.

Ai tha se rritja në të gjitha segmentet e pritej, edhe pse me një normë më të ulët se në vitin 2021, por paralajmëroi se për shkak të ndikimit të saj të projektit të materialeve të ndërtuara dhe të dëmshme, së bashku me luftën e tyre në luftë, do të ishte e tillë. sigurt se do të ketë një ndikim rimëkëmbja e aplikimit të industrisë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending