Connect with us

Prokurim Publik

Komuna e Kaçanikut furnizohet me 5 mijë metra kub dru, jep tender afër 400 mijë €

Published

on

Komuna e Kaçanikut i ka blerë drutë për dy vjet e ardhshme.

Ajo ka nënshkruar kontratë në vlerë 375 mijë euro me kompaninë “Dardani”.

Atë e ka shpërblyer me tender, përmes procedurës së hapur, në të cilin aktivitet prokurimi kriter kryesor ishte çmimi më i ulët.

Kontrata është publike kornizë që nënkupton se kompania që u zgjodh fituese, furnizimin me dru do ta bëjë sipas nevojës. Pra komuna do të paguajë për metrat e drunjve që djeg, raporton “Front Online”.

Në aktivitetin e prokurimit morën pjesë dy kompani.

“Aome” ofertoi me një çmim prej rreth 400 mijë eurove.

Kurse operatori “Dardani” konkurroi me 375 mijë sosh, duke u shpallur edhe fitues.

Komuna ka kërkuar afër 5 mijë metra kub dru.

Peleti e druri kryesojnë si lëndë djegëse që komunat përdorin për ngrohje.

Mbi 357 mijë euro komunës së Suharekës, i ka kushtuar blerja e drurit dhe peletit për shkolla, Qendra të Mjekësisë Familjare e institucione kulturore.

Për mirëmbajtjen e ngrohjes qendrore, Ferizaj shpenzoi 12 mijë e 542 euro.

Furnizimi me dru, komunës së populluar me shumicë serbe, Novobërdës, i kushtoi afro 59 mijë euro.

Dimri që kaloi ishte paralajmëruar të jetë i vështirë për shkak të krizës energjetike dhe ngritjes së vazhdueshme të çmimeve për produktet bazike./Media Ndërtimi.

Prokurim Publik

”Ndërtimin e rrugës A – pjesa e parë” e fitoi kompania me pronar që u gjet fajtor për kryerjen e veprës penale!

Published

on

Tenderi 8.4 milionësh i Komunës së Prishtinës, shpallet fitues i dënuari për mashtrim dhe keqpërdorim

AVONET ka monitoruar aktivitetin e prokurimit ”Ndërtimi i rrugës A – pjesa e parë” me nr. të prokurimit: 616-22-7096-5-1-2, të iniciuar nga Autoriteti Kontraktues-Komuna e Prishtinës.

Komuna e Prishtinës me datë 24.02.2023 ka rekomanduar për dhënien me kontratë të Grupit të Operatorëve Ekonomik “SALLAHU” shpk dhe ALTIS CONSTRUCTION Ltd me vlerë prej 8,497,801.66 €.

AVONET gjatë hulumtimit të aktivitetit të prokurimit në Komunën e Prishtinës ka identifikuar se Naim Sallahu, pronari i mëparshëm i “Sallahu” sh.p.k ka Aktgjykim të formës së prerë dhe është fajtor për kryerjen e veprës penale: falsifikim i dokumentit zyrtar nga neni 398, par. 2KPRK- së, me nr. të lëndës PKR. Nr. 16/2018 të datës 30.03.2018 të Gjykatës Themelore të Prishtinës.

Andaj, bazuar në Ligjin NR. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, përkatësisht në nenin 65, paragrafin 3, i cili përcakton se:

Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, larjen e parave”.

AVONET, duke parë se OE “Sallahu” sh.p.k me ish pronar z. Naim Sallahu tashmë ka një aktgjykim të formës së prerë sipas Ligjeve të Republikës së Kosovës, konsideron se këtij operatori ekonomik iu ndalohet e drejta për të marr (ofertuar) pjesë në aktivitetet e prokurimit ose ekzekutimit të ndonjë kontrate publike, kjo sipas Ligjit NR. 04/L-042, për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, neni 65, paragrafi 3.

AVONET duke parë dokumentacionin e dosjes së ofertuesit të OE “Sallahu” shpk në aktivitetin e prokurimit të projektit me titull: ”Ndërtimi i rrugës A – pjesa e parë” me nr. të prokurimit: 616-22-7096-5-1-2, tek autoriteti kontraktues konkretisht Komuna e Prishtinës ka pare që Naim Sallahu është zyrtar i OE “Sallahu” shpk, ku figuron edhe në listat e pagave për vitin 2022 të lëshuar me datën 05.08.2022, poashtu edhe për vitin 2021, 2020, 2019 dhe 2018 në formularin e deklarimeve vjetore dhe pagesave për tatimin në të ardhurat e korportave, ku figuron si person kontaktues Naim Sallahu, poashtu ai figurone edhe në noterizimin e ISO certifikatës që e ka bërë kërkesën z.Naim Sallahut, të lëshuar në emër të “Sallahu”shpk, që vërteton se ka pozitë udhëheqëse apo pozitë në OE.

Këto dokumente që janë në dosjen e ofertës e kanë plotësuar kriterin e dosjes së tenderit, nga kjo rezulton se OE dhe përfaqësuesi i saj z.Lulzim Sallahu dyshohet se kanë kryer veprën penale keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik dhe deklarimi i rremë nën betim dhe ky veprim është i sanksionuar me Kodin Penal të Republikës së Kosovës dhe është i dënueshëm me nenin 415 të KODIT PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS, me NR. 06/L-074: Keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik dhe nenin 383, deklarimi i rremë nën betim.

AVONET për të gjeturat nga ky monitorim ka kërkuar nga Prokuroria e Shtetit që të filloj hetimet.

Poashtu, të gjeturat nga raporti i hulumtimit dhe monitorimit ia ka dërguar AK, Kryetarit të Komunës së Prishtinës që në harmoni me Ligjet të ndërmerren masa dhe veprimet e duhura./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Prokurim Publik

Monitorohen tenderët e dhënë nga Komuna e Prishtinës, Gjakovës, Prizrenit, Gjilanit dhe Pejës

Published

on

Demokraci Plus, gjatë vitit 2022 ka monitoruar njëzetë (20) tenderë të dhënë nga pesë (5) komuna të Kosovës:  Gjakovë, Prishtinë, Prizren, Gjilan dhe Pejë. Disa nga të gjeturat kryesore nga raporti i monitorimit janë:

  • Institucionet publike kanë shpërblyer me kontratë operatorët ekonomikë të cilët nuk i kanë përmbushur kërkesat e vendosura në Dosjen e Tenderit;
  • Institucionet publike kanë vendosur kritere diskriminuese të cilat kanë

dëmtuar konkurrencën dhe kanë dërguar në uljen e numrit të ofertuesve;

  • Institucionet publike vazhdojnë të përdorin procedurën e negociuar pa publikim të kontratës pavarësisht se nuk plotësohen kërkesat ligjore për përdorimin e kësaj procedure.

Raportin e plotë mund ta lexoni këtu: https://dpl.us/fiu

Continue Reading

Prokurim Publik

Komuna e Podujevës i jep tender kompanisë që kishte çmimet më të larta se tetë konkurrues

Published

on

Ani pse kishte çmimet më të larta se tetë kompanitë e tjera konkurruese, “Eing Com”, arriti ta fitojë tenderin e emërtuar: ‘Përmirësimi i infrastrukturës së jashtme dhe të brendshme të shkollave’.

Në njoftimin që ka shpërndarë Komuna e Podujevës, Eing Com kishte konkurruar në çdo Lot që ishte shpallur nga kjo komunë, dhe në të gjitha Lotet çmimet e tyre shihen se janë më të larta.

Arsyetimi i komunës për të shpallur fituese këtë kompani ishte çmimi i ulët, megjithatë shihet qartë që çmimet e tyre janë më të larta se kompanitë e tjera.

Rreth këtij tenderi, tashmë çdo gjë ka përfunduar. Përveç diçkaje, kryerjes së punimeve.

Por, kjo nuk ishte “dhurata e vetme” për kompaninë (detajet për të do t’i gjeni në pjesën e poshtme të tekstit). Eing Com u shpall fituese edhe në tenderin për: “Ndërtimin e Stacionit të Autobusëve”, tender për të cilin parashiheshin diku 1.1 milionë euro shpenzime.

Duhet përmendur faktin se në tenderin respektiv, kompania në fjalë ka bashkëpunuar edhe më nënkontraktorë.

“Loni”, “Sinani ing” dhe “Isars”, janë tri kompanitë te të cilat Eing Com gjeti besimin për bashkëpunim, me ç’rast konkurruan me çmimin: 1 milion e 165 mijë e 575 euro, çmim ky që ishte më i larti nga të gjithë konkurrentët e tjerë.

Pas ankesave të kandidatëve të tjerë, pra jofitues, detyroi palën përgjegjëse që ta dërgojë tenderin te Organi Shqyrtues i Prokurimit (OShP).

“Konstruktori ing 1969”, ishte kompania që e dërgoi të OSHP-ja këtë tender. Kjo kompani kishte konkurruar me çmimin më të ulët, 937 mijë e 733 euro.

Mirëpo, kjo nuk mjaftoi që OShP-ja të refuzojë tenderin për Eing com. Gazeta Nacionale ka siguruar vendimin e Organit Shqyrtues të Prokurimit, ku kësaj radhe u refuzua ankesa e firmës “Konstruktori ing 1969”.

Gazeta Nacionale ka kontaktuar me pronarin e kompanisë Eing.com, Eljesah Podvorica, dhe i njëjti ka thënë se jo vetëm me Podujevën, por edhe me disa komuna të tjera ka kontrata për punë.

Podvorica ka deklaruar se krejt kjo është natyrë e punës.

“Hahaha… jo vetëm tri po na i kem 30 a 100, jo vetëm në Podujevë por në të gjithë Kosovën. Pyetja juaj shumë interesante. Jo na me Podujevën kemi, s’po di sa kontrata janë, po kemi kontrata edhe me Lipjanin, Prishtinën, me organizata të huaj. Mu ma merr menja që është natyrë e punës,” – i ka thënë ai gazetës.

Tutje Podvorica ka deklaruar se asnjëherë nuk është marrë me parti dhe nuk merret as tash.

“Është e mundshme që me fitu edhe pse e ke çmimin më të shtrenjtin. Ne në çdo vend që operojmë mundohemi me qenë të përgjegjshëm me vlera maksimale, me qenë të përgjegjshëm 100%. Vlerësimi ka qenë i komunës, lënda ka shku në OSHP. Ata e kanë kthy në rivlerësim dhe është zgjedh operatori që ka qenë i përgjegjshëm. S’ka kurrgjë të keqe diçka. Çfarë afërsie, çfarë afërsi bash e çuditshme. Unë mundem me pas afërsi me njerëzit që i njoh. Kushtimisht unë jam i Podujevës dhe me parti politike as që merremi, dhe s’jemi marrë asnjëherë”, ka thënë ai.

Gazeta Nacionale ka tentuar të kontaktojë për disa ditë rresht edhe Komunën e Podujevës për të marrë një përgjigje rreth kësaj çështje, mirëpo deri në publikimin e këtij lajmi të njëjtit nuk janë përgjigjur.

Continue Reading

Trending