Këto janë rregullat për përcaktimin e lartësisë së ndërtesave [dokument]

0

Udhëzimi Administrativ nr.08/2017 për normat teknike të planifikimit hapësinor parasheh se si përcaktohet lartësia për çati të formave të ndryshme, për ndërtesa që gjenden në terrene të pjerrëta, kur llogaritet si kat hapësira nën kulm apo ajo nën tokë dhe çështje të tjera.

Kjo është përmbajtja e nenit. 

REKLAMA

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here