Connect with us

Aktuale

Këto janë kërkesat drejtuar kandidatëve për kryetar të Prishtinës për ta mbrojtur Parkun e Gërmisë

Published

on

Kërkesat e organizatës joqeveritare Qytetarët Aktivë, drejtuar kandidatëve për Kryetarë të Prishtinës, për mbrojtjen e Peizazhit Gërmia.

Gërmia është e pasur me lloje bimore e shtazore, bashkësi bimore e shumë vlera tjera, mirëpo në dhjetëvjeçarët e fundit e sidomos pas vitit 1999 nga veprimi i faktorit njeri disa lloje bimore e shtazore janë zhdukur përgjithmonë, disa janë para zhdukjes, ndërsa sipërfaqe të dukshme pyjore janë degraduar, ndërsa disa të tjera janë në rrezik permanent të degradimit, nga e cila ka ardhur deri te një ndryshim i dukshëm i ekosistemeve të Gërmisë.

Kjo ka ndodhur si pasojë e veprimit të drejtpërdrejtë dhe tërthortë të faktorit njeri, si rezultat i një varg aktiviteteve të zhvilluara në rajonin e Gërmisë siç janë:

zgjerimi i qytetit të Prishtinës dhe i fshatrave përreth, zgjerimi i rrjetit të komunikacionit rrugor, prerja e pakontrolluar e pyjeve, gjuetia ilegale (gjuetia e egër e shtazëve), sëmundjet e drunjëve nga dëmtuesit e ndryshëm, ndotja e madhe e ajrit dhe zhurma nga hyrja me automjete në të gjitha kahjet e Gërmisë,etj.

Por faktorë kryesor drejt degradimit të Gërmisë është neglizhenca, mosdija dhe veprimi adekuat i institucioneve përkatëse për të vepruar ndër vite në mbrojtje të natyrës në Gërmi.

Prandaj ne si Qytetarë Aktivë, do ti parashtrojmë disa kërkesa dhe rekomandime urgjente:

Kërkesë:

Vizioni dhe objektivat për Parkun e Gërmisë gjithmonë duhet të kenë si prioritet të parë mbrojtjen e florës dhe faunës, para çdo zhvillimi apo investimi të nevojave të faktorit njeri.

 1. a) hulumtim shkencor për gjendjen aktuale të Parkut Gërmia
 2. b) të ngritet buxheti për Parkun e Gërmnisë, si buxhet i veçantë
 3. c) të ngriten kapacitetetet profesionale të stafit në Drejtorinë e Parqeve

ç) të ngritet numri i inspektorëve për mbrojtjen e Parkut të Gërmisë

 1. d) ashtu si edhe kërkon ligji, të hartohet plani hapësinor dhe menaxhues i Parkut, me gjithëpërfshirje
 2. dh) çdo investim, qoftë edhe nje shteg për ecje, pa planifikim hapësinor dhe menaxhues është jashtëligjor dhe konsiderohet që do të ketë pasoja në degradimin e Gërmisë
 3. e) të respektohen ligjet për mbrojtjen e natyrës si dhe të zbatohet Rregullorja e brendëshme për Gërminë

Rekomandimet urgjente për të vepruar:

 • Ndalimi urgjent i qarkullimit me vetura sidomos në anën e hyrjes nga Butovci dhe Parku i Arinjëve.
 • Plani i një autobusi apo treni elektronik nga hyrja kryesore, që të ndalohet qarkullimi i të gjitha veturave brenda Parkut.
 • Urgjent të krijohet grupi për planin e rigjenerimin të florës dhe faunës në Parkun Gërmia.
 • Të ngritet numri dhe trajnohet stafi në Hortikulturë për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e Parkut dhe sigurojnë kushtet për mbrojtjen dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura duke ofruar investime për paisjet e duhura adekuate.
 • Të vendosen shenjat orientuese dhe vetëdijsuese nëpër pika të rëndësishme dhe orientuse.
 • Të zëvendesohen shportat e dëmtuara dhe të vandalizuara në shtegun e ecjes.
 • IKMN nuk e rekomandon shtrimin dhe mirëmbajtjen e shtigjeve me rërë apo gurë, të kërkohen praktikat më të mira për mirëmbajtje të tyre.
 • Mbeturinat të riciklohen mundësisht.
 • Ngritja e objekteve për ushqimin e shtazëve të egra.
 • Të largohen të gjithë shitësit e lodrave,pijeve e gjërave tjera në hapsirën e lodrave dhe në të gjithë Parkun.
 • Të ketë patrolla të policisë më shumë nëpër shtigjet e Gërmisë.
 • Të ndalohen motorbike nëpër shtigje (të vendosen shenja në secilin shteg dhe hyrje kryesore).
 • Të ngritet siguria në Parkun e Gërmisë.
 • Policia është e pajisur me flet paraqitje për dëmtime të natyrës dhe ato mund ti lëshoj pa praninë e Inspektorëve Komunal. Të kërkohet që kjo të aplikohet edhe në praktikë.
 • Largimi dhe ndalesa e deponive inerte në Parkun Gërmia dhe gjobat adekuate sipas ligjit.
 • Përforcimet e rrjetit telefonik në të gjithë Parkun.
 • Vendosja e kamerave për siguri në të gjithë Parkun.
 • Të bëhet zgjidhje për shtegun e biçkletave që këmbësorët, të mos jenë në rrezik kur kalojnë biçikletat nëpër të njejtin shteg.
 • Cdo leje për ndërhyrje të kërkohet vetëm në Drejtorinë e Parqeve.
 • Të krijohet komunikim më i mirë mes departamenteve/Drejtorive brenda Komunës. Për shembull, në qoftëse departamenti X vëren se një degradim po i bëhet e.g. Parkut të Germisë dhe departamenti i Parqeve nuk ka kompetenca që e.g. të shqiptohet gjobë, apo të mirret ndonjë masë tjetër, të paktën të alarmohet departamenti përgjegjës. Kjo shmangë rastet kur departamenti thotë që, ne nuk kemi mundur të bëjmë asgjë sepse kompetencat i takojnë,departemtntit Y.
 • Shpronësimi i pronave private në Gërmi.
 • Të gjitha ndërtimet apo investimet në Gërmi deri më tani të kontrollohen a ka pasë shkelje ligjore, udhëzimeve si dhe ndaj të gjitha ndërtimeve me beton dhe gurë, të mirren masat adekuate.

Komunikimi i Drejtorive përkatëse në Komunën e Prishtinës

Kërkojmë:

 • Të gjithë zyrtarët, të kthejnë përgjigje në email ndaj shqetësimeve apo pyetjeve që adresojnë qytetarët.
 • Përgjigjet të jenë të bazuara me fakte, ligje, udhëzime dhe regulloreve.
 • Të kemi qasje në dokumentet zyrtare publike ashtu si është përcaktuar me ligjë, pa vonesë.
 • Mos të përdoret justifikimi “po kështu e kemi trashëguar problemin” por të rekomandohen zgjidhje për problemin, duke vepruar konkretisht.
 • Kërkojmë që zyrtarët të komunikojnë më mirë dhe më shpejt mes drejtorive brenda Komunës, si dhe komunikimin me institucione qëndrore për zgjidhjen e problemeve dhe shqetësimeve të qytetarëve, e jo të mbetet barrë kjo përgjegjësi për qytetarin.

Qytetarët Aktivë, gjithmonë mirëpresin zhvillimin e qëndrushëm ekonomik, duke u zbatuar ligjet, udhëzimet,rregulloret për mbrojtjen e Natyrës, si dhe synim primar të kenë ruajtjen e biodiversitetit.

Qytetarët Aktivë, janë të hapur për çdo takim nga kandidatët dhe ekipin e tyre për Kryetar të Prishtinës, për të diskutuar hapat konkrete në mbrojtje të  Parkut Gërmia dhe mjedisit për Komunën e Prishtinës./ Media Ndërtimi.

Aktuale

Hapni dyert për instalimin e Valvulës Termostatike nga ekipet e autorizuara të Prishtina HeatSave

Published

on

Hapni dyert për ekipet e autorizuara ashtu që të përfitoni pajisjet si dhe instalimin e tyre falas. Pas nëntorit, këto pajisje së bashku me instalim do të kushtojnë deri në 500 euro për konsumator.

Andaj, nëse nuk do të jeni në shtëpi në datat e paralajmëruara për instalim në lagjen tuaj, ju lutem kontaktoni në 080099000 sa më parë, që të mos humbisni rastin për instalimin e pajisjeve të reja për radiatorët tuaj si:

Valvulës Termostatike e cila rregullon qarkullimin e ujit të ngrohtë nga sistemi i Ngrohtores Termokos deri tek radiatori.

Termo-Kokës e cila ndihmon në përcaktimin e temperaturës në radiator. Rrotullojeni për të caktuar temperaturën dhe për të kontrolluar shpenzimet e energjisë.

Alokatorit cili vendoset në radiator për të matur temperaturën dhe për të përcjellur shfrytëzimin e energjisë.

Prishtina HeatSave është investim 10M dollarësh nga Fondacioni i Mileniumit i Kosovës (MFK) & Korporata e Sfidave të Mileniumit (MCC), me qëllim të modernizimit të sistemit të matjes së shpenzimeve të ngrohjes përmes Termokos./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Raporti i UN-Habita alarmon qytetet botërore

Published

on

UN-Habitat sapo ka publikuar Raportin e tij vjetor të Qyteteve Botërore gjatë sesionit të njëmbëdhjetë të Forumit Urban Botëror, i cili u zhvillua në Katowice, Poloni nga 27 qershor deri më 30 qershor 2022.

I titulluar “Parashikimi i së ardhmes së qyteteve”, pikat kryesore të publikimit të vitit 2022 janë njohuri për të ardhmen e sferës urbane, bazuar në “tendencat, sfidat dhe mundësitë ekzistuese, si dhe kushtet përçarëse, duke përfshirë mësimet e vlefshme nga pandemia COVID-19”.

Në fakt, ai synon t’u paraqesë qyteteve mënyra për t’u përgatitur për sfidat e ardhshme dhe për të adresuar çështjet aktuale.

Meqenëse popullsia globale që jeton në zonat urbane do të rritet nga 56 përqind në 2021 në 68 përqind në 2050, kryesisht në Afrikë dhe Lindjen e Mesme, transformimi i qyteteve tona për të arritur një të ardhme më të mirë duhet të jetë një interes global.

Duke pasur nevojë urgjente për “zgjidhje inovative për zonat urbane për t’iu përgjigjur kësaj krize të trefishtë C të COVID, klimës dhe konfliktit”, siç deklarohet nga Nënsekretari i Përgjithshëm i OKB-së dhe Drejtori Ekzekutiv i UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif, Raporti i Qyteteve Botërore 2022 bën thirrje për më shumë angazhim nga qeveritë kombëtare, rajonale dhe lokale dhe inkurajon adoptimin e mëtejshëm të teknologjive inovative dhe koncepteve të jetesës urbane./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Studentët e Arkitekturës të UP-së eksplorojnë ndërtimin e zonave urbane në Cottbus të Gjermanisë

Published

on

Studentët Behar Iberhysaj, Tringa Rama, Vanesa Nikqi, Dafina Balaj, Marina Frrokaj, ishin pjesë e Summer School – Introverted and Extroverted Spaces: Neë pedagogical approaches to the house and the city, në Cottbus të Gjermanisë, me dt. 11.06.2022 – 19.06.2022. Kjo vizitë është realizuar fal marrëveshjeve që Fakulteti i Arkitekturës ka me profesorët dhe universitetet në Gjermani.

Studentët kanë eksploruar se si është ndërtuar dhe përvetësuar hapësira urbane në disa territore në Cottbus përmes përjetimit të përvojës së tyre.

Gjate hulumtimit dhe punës së bërë janë përdorur metoda etnografike dhe vizuale për të identifikuar hapësirat që janë dhe mund të bëhen të dukshme dhe ato që janë dhe mund të mbeten të padukshme.

Qëllimi i shkollës verore ka qenë të rikonceptohet raporti mes shtëpisë dhe qytetit, duke reflektuar mbi nocionin se pjesët e dukshme dhe dimensionet prezentë e përbëjnë qytetin, ndërsa e padukshmja dhe jo-prezentja përfaqësojnë shtëpinë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending