Karakteristikat e produkteve ndërtimore të konstruksioneve mikse (beton/çelik) në Kosovë

0

Kodi Unik i Ndërtimit i Republikës së Kosovës, që është draft, përcakton vendin ku prodhohen këto produkte ndërtimore, tregon kushtet që duhet t’i plotësojnë produktet ndërtimore për t’u konsideruar konstruksion mikst, çka ndodh nëse dërgesa e produktit ndërtimor nuk i plotëson kriteret e konformitetit dhe çështje të tjera.

Kjo është përmbajtja e  plotë e kësaj pjese në Kapitullin V të kodit të ndërtimit që tregon për konstruksionet nga çeliku dhe betoni. 

 

REKLAMA

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here