Karakteristikat e agregatit për beton sipas kodit unik të ndërtimit në Kosovë [dokument]

0

Kodi unik i ndërtimit në kapitullin “Konstruksionet për beton” parasheh edhe vetitë specifike të agregatit për beton.

Në dokument tregohet se cilat kritere duhet t’i përmbushin karakteristika teknike të agregatit për beton, si testohet përbërja granulometrike e agregatit për beton, si testohet përmbajtja e thërmijave të imëta të agregatit dhe çështje të tjera.

REKLAMA

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here