Kalojnë dy udhëzimet e Ministrisë së Tregtisë

0

Qeveria e Kosovës, në mbledhjen e saj të zakonshme ka miratuar Udhëzimin Administrativ për mënyrën e vënies në dispozicion të pasurive të paluajtshme në pronësi të ndërmarrjeve publike për zhvillim dhe realizimin e projekteve për investime strategjike.

Propozim ky i cili erdhi nga Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Bajram Hasani.

Gjithashtu ësht miratuar edhe udhëzimi administrativ për mënyrën dhe metodat e verefikimit të përmbushjes së kritereve për përcaktimin e statusit të investitorit strategjik.

“Me propozimin e ministrit të Tregtisë dhe Industrisë, Bajram Hasani, janë miratuar: Udhëzimi Administrativ për mënyrën e vënies në dispozicion të pasurive të paluajtshme në pronësi të ndërmarrjeve publike për zhvillimin dhe realizimin e projekteve për investime strategjike, dhe Udhëzimi administrativ për mënyrën dhe metodat e verifikimit të përmbushjes së kritereve për përcaktimin e statusit të investitorit strategjik”, thuhet në njoftimin e Qeverisë.