Connect with us

Infrastrukturë

Instalohet matësi i parë i energjisë ngrohëse nga Termokos

Published

on

Familja e Nadire Klaiqit nga Prishtina është përfituesja e parë e matësit të mençur të energjisë ngrohëse, i cili është vendosur sot në radiatorin e banesës së tyre në lagjen “Bregu i diellit”. Ky do të jetë vetëm matësi i parë, që do t’i paraprijë vendosjes së rreth 75.000 matësve tek konsumatorët tanë në kuadër të projektit “Prishtina Heat Save”.

Në një ceremoni rasti të organizuar me rastin e fillimit të fazës së instalimit të matësve dhe valvolave termorregulluese, ka marrë pjesë zëvendëspresidentja e Departamentit të Politikave dhe Evaluimit në Korporatën e Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC), Alicia Phillips Mandaville.

Ajo shprehu kënaqësinë e saj, që MCC nëpërmes “Prishtina Heat Save” po ndryshon mënyrën e shfytëzimit të energjisë për qytetarët e Prishtinës. “Faturimi i bazuar në konsum ju mundëson konsumatorëve të kenë më shumë kontroll mbi shfrytëzimin e energjisë dhe të kenë kontroll më të mirë mbi faturën e tyre të ngrohjes”, theksoi Mandaville.

Edhe kryetari i Prishtinës, Përparim Rama u fokusua tek përfitimet e shumta të qytetarëve të Prishtinës nga ky projekt. “Tani qytetarët nuk do të kenë më nevojë t’i hapin dritaret për shkak të ngrohjes së tepërt, por do t’i mbyllin radiatorët, duke kursyer njëkohësisht energjinë termike dhe xhepin e vet”, theksoi kryetari Rama.

Ndërkaq, Kryeshefi Ekzekutiv i NP “Termokos” SH.A., Arsim Fetahu ka rikujtuar se ky projekt është shumë dimensional. “Ky projek është tejet i dobishëm si për qytetarët, ashtu edhe për ne. Ata do të kenë mundësi, që nëpërmes kursimit të energjinsë, të kursjenë edhe buxhetin e tyre familjar, ndërsa ne do të zgjerojmë rrjetin e ngrohjes edhe në lagjet tjera të Prishtinës”, tha Kryshefi Fetahu.

Nga ana tjetër, Drejtori Ekzekutiv i MFK-së, Petrit Selimi tha se: “Qëllimi kryesor është që ‘Termokos’-i të bëhet një kompani moderne me sistem modern të matjes dhe faturimit, por edhe të mbështesë mijëra klientë, në mënyrë që ata të kontrollojnë konsumin dhe shpenzimet e tyre”.

Me qëllim të informimit të qytetarëve me projektin “Prishtina Heat Save” dhe mënyrën e funksionimit të pajisjeve, që do të montohen në trupat ngrohës të konsumatorëve tanë, gjatë ditës së sotme është vendosur një shtand informues në qendër të qytetit.

Realizimi i projektit “Prishtina Heat Save” është financuar me 11 milion dollarë nga Qeveria amerikane, nëpërmes MCC-së. Ky projekt do të mundësojë modernizimin e shërbimeve të NP “Termokos”, përkatësisht ndryshimin e mënyrës së  faturimit, nga ajo sipas sipërfaqes ngrohëse në faturimin sipas konsumit. Kjo metodë, para së gjithash, do të jetë shumë më e levërdisshme për vetë konsumatorët, ngase ata do të pajisen me matës të mençur të energjisë termike dhe valvola termorregulluese, gjë që do t’iu mundësojë atyre, që nëpërmes kursimit të energjisë termike të kursejnë edhe buxhetin e tyre familjar. Ndërkaq, NP “Termokos” me energjinë e kursyer nga konsumatorët do të ketë mundësinë, që të zgjerojë rrjetin e ngrohjes tek lagje tjera të kryeqytetit.

Infrastrukturë

Pompa e derivateve në Mramor përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin!

Published

on

Drejtoria e Inspekcionit – Komuna e Prishtinës, Florian Dushi bashkë me përfaqësues të Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a. vizituan objektin – pompën jofunksionale të derivateve në fshatin Mramor e cila përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin.

Përveç tjerash, në objektin në fjalë inspektorët e Komunës së Prishtinës kanë hasur edhe në rezervuarë për të cilët dyshohej se ka akoma mbetjet ë derivateve.

Pas inspektimit të drejtpërdrejtë të këtij lokacioni dhe të objektit, Drejtoria e Inspekcionit ka marrë masa mbrojtëse duke e ndaluar hyrjen e personave të paautorizuar në atë lokacion që përbënë rrezik të lartë deri në një vendim tjetër të organeve kompetente komunale./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Aprovohet programi me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh për sektorin e energjisë të Kosovës

Published

on

Bordi i drejtorëve të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) kanë aprovuar Programin Kompakt të Kosovës me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh – investimi më i madh në sektorin e energjisë të Kosovës, si dhe një gur themel që mundëson tranzicionin energjetik të Kosovës.

“Lajm i mrekullueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës! Jam falënderuese ndaj ekipeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kosovës, krenare me ekipin e Kosovës, si dhe e nderuar që kam udhëhequr këto negociata!”, deklaroi ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

KRU Prishtina “dallavere” me pagesat e pranuara nga konsumatorët

Published

on

Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit financiar duhet të prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke prezantuar gjendjen e aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e të dhënave kontabël në po të njëjtën datë.

Kompania në regjistrat kontabël ka të regjistruar një shumë financiare prej 712,872€ e cila ishte krijuar si rezultat i pagesave të konsumatorëve të ndryshëm ndër vite.

Ne kemi vërejtur se kompania nuk ka dhëna të sakta lidhur me klientët/konsumatorët e tillë dhe si rrjedhojë kjo vlerë ishte regjistruar në zërin kontabël me përshkrimin “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme”.

Sipas zyrtarëve të kompanisë, kjo kishte ndodhur si pasojë e vështirësive në identifikimin e konsumatorëve me rastin e shkarkimit të pagesave nga llogaria bankare.

Sipas zyrtarëve përgjegjës, ky është një problem i bartur që nga fillimi i vitit 2003, kur ka filluar të mbahet në analitikë gjendja e konsumatorëve.

Mos identifikimi i klientëve të cilët kanë paguar në llogari të kompanisë, rritë rrezikun që obligimet e konsumatorëve ndaj kompanisë të mos jenë të sakta, dhe klientët të paguajnë më shumë apo më pak sesa është borxhi faktik.

Rekomandimi i Zyrës së Auditorit është që Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar konsumatorët, paratë e të cilëve janë grumbulluar në llogarinë “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme” dhe zbritjet e llogarive të arkëtueshme t’i alokohen secilit klientë/konsumatorë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending