Informatat që shfaqen në planimetri sipas udhëzimit administrativ

0

Udhëzimi administrativ nr.10/2014 për përmbajtjen e planit të lokacionit dhe planimetritë e përkufizon planimetrinë e cila “përbënë tërë dokumentacionin me përshkrimet grafike për ndërtesën e banimit ose kompleksin e banimit në bashkëpronësi si dhe për instalimet e saj”.

Ky dokument po ashtu tregon edhe informatat të cilat duhet të shfaqen në planimetri. 

REKLAMA

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here