“Huqjet” e Ferizajt, OSHP ia kthen në rivlerësim edhe këtë tender

0

Komuna e Ferizajt nuk del t’i ketë mirë punët me tender. Edhe sot Gjykata e Tenderëve ia ka kthyer në rivlerësim tenderin për rregullimin e shtratit të lumit te rruga “Imri Halimi”, projekt ky dy vjeçar, shkruan Ndërtimi.info

Shkak i këtij vendimi u bë ankesa e operatorit ekonomik  NPSH “Topalli” e cila kishte pretenduar se Autoriteti Kontraktues, në këtë rast Komuna e Ferizajt në këtë tender nuk ka respektuar Ligjin e Prokurimit Publik (LPP). Në ankesë ankuesi ka potencuar se nuk janë trajtuar në mënyrë të barabartë, si dhe shkelje të nenit 59 dhe 60-të.

Pas kësaj ankesë paneli shqyrtues i Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) ka shqyrtuar ankesën ku vlerësuar si të qëndrueshme pretendimet e operatorit ekonomik.

Paneli shqyrtues i ka kërkuar Komunës së Ferizajt që lidhur me këtë aktivitet të prokurimit të kthejë në ri-vlerësim konform dispozitave të LPP. Paneli Shqyrtues i ka dhënë afat komunës që të zbatoj këtë urdhër në afat prej 10 ditës. Komuna detyrohet të njoftoj panelin shqyrtues për të gjitha veprimet e ndërmarra lidhur me këtë aktivitet të prokurimit.

REKLAMA