Gjykata Supreme rikthen masën pezulluese mbi punën e Hidrocentraleve në Deçan

Gjykata Supreme ka prishur Aktvendimin e Gjykatës së Apelit ku thuhej pa asnjë bazë, ndër të tjera, që ndalja e punës së hidrocentraleve ishte kundër interesit publik! Gjykata Supreme ka konstatuar se paditësit, zt. Selmanaj dhe banorët tjerë të Deçanit, kanë paraqitur prova bindëse se atyre do t’u shkaktohej dëm, se shtyrja e ekzekutimit të … Continue reading Gjykata Supreme rikthen masën pezulluese mbi punën e Hidrocentraleve në Deçan