Connect with us

Ndërtim

“Gërlica – Company” mashtroi Komunën e Prishtinës për ta fituar tenderin mbi 500 mijë euro (DOKUMENT)

Published

on

Operatori Ekonomik “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k ka mashtruar Komunën e Prishtinës duke përfituar në mënyrë të kundërligjshme tenderin me çmim prej 526.736,83 euro.

Rrjeti i OJQ-ve AVONET ka monitoruar dhe hulumtuar aktivitetin e prokurimit në Komunën e Prishtinës, konkretisht aktivitetin me titull: “Ndërtimi i rrugës Nekibe Kelmendi” me nr. prokurimit: 616-22-1330-5-1-2, ku gjatë hulumtimit në dosjen e ofertës së OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k ka përfituar tenderin me vlerë prej 526.736,83 euro nga Komuna e Prishtinës.

Sipas AVONET-it, OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k ka përfituar në mënyrë të kundërligjshme tenderin me çmim prej 526.736,83 euro duke mos prezantuar AKTGJYKIMIN e GJYKATAËS THEMELORE NË GJILAN – Departamenti i Krimeve të Rënda, me nr PKR.nr.125/2021 dhe numrin e lëndës: 2021:119771 të datës 02.08.2021, me të cilën është shpallur fajtor pronari i OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k z. Mifail Vogliqi: në cilësi të pronarit të operatorit ekonomik “ Gerlica Company” – SHPK me seli në fshatin Babush, të Komunës së Ferizajt, me vetëdije të plotë ka shkelur rregullat e Ligjit për Prokurim Publik, me qëllim të mashtrimit në procedurat e prokurimit publik dhe ndikimit tek autoriteti kontraktues, në atë mënyrë që ka paraqitur dokumentacion të rremë, e që me këto veprime ka kryer veprën penale keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik nga neni 415 paragrafi 1. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës ( në tekstin e mëtutjeshëm KPRK-s ) dhe është dënuar.

Kuvendi i Komunës së Prishtinës ka lidhur një kontratë publike për punë në ekzekutimin e punëve në projektin: “Ndërtimi i rrugës Nekibe Kelmendi”, me vlerë prej 526.736,83 euro me OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k përfaqësuar nga Mifail Vogliqi me datën 23.08.2022, është nënshkruar nga autorizuar i përfaqësuesit të OE z. Albion Vogliqi.

Në këtë rast AVONET konsideron se OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k nuk ka pasur drejtë të ofertoj sepse drejtuesi dhe pronari i OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k, është i dënuar dhe kjo është e sanksionuar me Ligjin mbi Prokurimin Publik në Kosovë, me nr. 04/L-042 nenin 65, paragrafi 3: Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara.

Poashtu Albion Vogliqi si autorizues i OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k, ka bërë shkelje duke nënshkruar deklaratën nën betim që është e sanksionuar me ligjin me nr. 06/L-074, Kodit Penal të Republikës së Kosovës, neni 415, keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik dhe me nenin 383, deklarimi i rremë nën betim.

Andaj OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k dhe përfaqësuesi (autorizuesi z. Albion Vogliqi) i saj ka bërë vepër penale, duke keqpërdorim dhe mashtruar, e vë nën lajthitje Autoritetin Kontraktues, në këtë rastë Komunën e Prishtinës dhe ka bërë daklarim të rremë nën betim.

AVONET ka inicuar kërkesë për hetim ndaj OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k, dhe përfaqësuesit të tij dhe ka kërkuar Prokuroria e Shtetit dhe nga Komuna e Prishtinës që të merren masat e duhura në harmoni me ligjet e Repubikës së Kosovës./Media Ndërtimi.

Ndërtim

Qeveria jep 6 milionë euro shtesë për punimet e rrugës Prishtinë-Podujevë

Published

on

‘Punët me intensitet të lartë’ në rrugën Prishtinë – Podujevë kanë bërë që Qeveria e Kosovës të ndajë edhe 6 milionë euro shtesë për këtë projekt infrastrukturor.

Më 3 korrik 2023, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, ka bërë të ditur inauguruar fillimi i punimeve në rrugën Prishtinë-Podujevë.

Kompanitë që kanë fituar kontrata nga Ministria e Infrastrukturës për të ndërtuar rrugën Prishtinë – Podujevë, rezultojnë se në të kaluarën kanë pasur gjoba të shqiptuara nga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM), për nxjerrje ilegale të mineraleve.

Të dhënat e siguruara nga KPMM tregojnë se kompanitë ndër vite janë gjobitur për nxjerrje ilegale të zhavorrit, gurit të fortë, rërës apo të reshpes.KPMM ka bërë të ditur për KALLXO.com se kompanitë e gjobitura e që janë duke punuar rrugën Prishtinë – Podujevë janë ‘Pro&Co Group’, ‘2A Group’, ‘Bageri-1’, ‘Bageri’, ‘Kosova Aslfalt’ dhe ‘Beni-com’.

Konsorciumi i organizatave të shoqërisë civile i përberë nga Group for Legal and Political Studies, Institute for Development Policy (INDEP) dhe Instituti GAP, në kuadër të projektit: “Mbështetje për Shoqërinë Civile për të Rritur Mbikëqyrjen Publike dhe Llogaridhënien e Institucioneve Publike të Kosovës”, shpreh shqetësimin e thellë për shkeljet e njëpasnjëshme ligjore në procesin e prokurimit “Zgjerimi i rrugës nacionale Prishtinë – Besi – Podujevë” nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

Edhe përkundër rekomandimeve të KRPP-së, si dhe shkeljeve të evidentuara, MMPHI ka vazhduar jashtëligjshëm me nënshkrim të kontratave dhe operatorët ekonomik kanë filluar punën. Ne kërkojmë që të rishqyrtohen dhe të anulohen vendimet e marra në mënyrë të jashtëligjshme, si dhe ju bëjmë thirrje organeve kompetente ta hetojnë këtë aktivitet të prokurimit./Media Ndërtimi

Continue Reading

Ndërtim

Vazhdon ndërtimi dhe renovimi i shtëpive të shqiptarëve në Veri të Kosovës

Published

on

Në Mbledhjen e 162-të të Qeverisë, miratuam vendimin për vazhdimin e mëtutjeshëm të Rindëritimit dhe Renovimit të Shtëpive individuale të familjeve, të cilëve u janë dëmtuar shtëpitë gjatë periudhës kohore 1998/1999.

Gjatë luftës së fundit, vendit tonë i janë shkaktuar dëme masive shkatërruese nga Serbia, që vazhdojmë t’i vuajmë ende edhe sot.

Bazuar në situatën e gjendjes faktike të familjeve në Veriun e Republikës se Kosovës, dhe sipas Raportit të Komisionit Vlerësues të Komunës së Mitrovicës mbi dëmet e shkaktuara të luftës gjatë viteve 1998/99, në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkëpunim me organin kompetent komunal, është marrë vendimin për vazhdimin e projektit për rindërtimin dhe renovimin e shtëpive të dëmtuara gjatë asaj periudhe kohore./Media Ndërtimi

Continue Reading

Ndërtim

Pezullohet ndërtimi i linjës hekurudhore Budapest-Beograd

Published

on

Puna e ndërtimit në linjën hekurudhore Budapest-Beograd është pezulluar pasi konsorciumi kontraktor kinezo-hungarez përpiqet të përmbushë standardet e sigurisë të Bashkimit Evropian (BE).

Konsorciumi, i udhëhequr nga konstruktorët kinezë dhe homologët e tyre hungarezë, po përballet gjithashtu me tejkalime buxhetore, vonesa të projektit dhe negociata politike mbi projektin, i cili shihet si një komponent kryesor i Iniciativës së Rripit dhe Rrugës së Kinës.

Fillimisht i nisur me një buxhet prej 2.1 miliardë euro, projekti është goditur me një sërë pengesash, më e fundit prej të cilave është dështimi për të siguruar një sistem sigurie që përputhet me standardet e BE-së. Kjo ka ngecur aktivitetet e ndërtimit në linjën hekurudhore.

Një nga kërkesat kryesore për projektin është të mundësojë që trenat të udhëtojnë me shpejtësi deri në 160 km në orë. Për ta arritur këtë, linja hekurudhore duhet të jetë në përputhje me sistemin e sigurisë të standardizuar nga BE, i njohur si Sistemi Evropian i Kontrollit të Trenit (ETCS).

Përpjekjet e konsorciumit për të përmbushur këto kërkesa thuhet se kanë rezultuar të pasuksesshme deri në këtë pikë.

Sipas raporteve nga rrjeti lokal i gazetarëve Telex, projekti gjithashtu tani ka nevojë për fonde shtesë, kryesisht për shkak të rritjes së kostove të ndërtimit.

Kompania hungareze në konsorcium, RM International, ka tërhequr fuqinë punëtore dhe makineritë e saj nga kantieri.

Raportohet se ata janë ricaktuar për rinovimin e linjës kryesore hekurudhore të Hungarisë midis Budapestit, Gyor dhe Vjenës.

Përmirësimi i linjës hekurudhore Budapest-Beograd është një projekt hekurudhor me shpejtësi të lartë prej 350 km i financuar kryesisht nga Exim Bank e Kinës, e cila po kontribuon me 85% të investimit total të projektit.

Continue Reading

Trending