Connect with us

Ndërtim

“Gërlica – Company” mashtroi Komunën e Prishtinës për ta fituar tenderin mbi 500 mijë euro (DOKUMENT)

Published

on

Operatori Ekonomik “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k ka mashtruar Komunën e Prishtinës duke përfituar në mënyrë të kundërligjshme tenderin me çmim prej 526.736,83 euro.

Rrjeti i OJQ-ve AVONET ka monitoruar dhe hulumtuar aktivitetin e prokurimit në Komunën e Prishtinës, konkretisht aktivitetin me titull: “Ndërtimi i rrugës Nekibe Kelmendi” me nr. prokurimit: 616-22-1330-5-1-2, ku gjatë hulumtimit në dosjen e ofertës së OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k ka përfituar tenderin me vlerë prej 526.736,83 euro nga Komuna e Prishtinës.

Sipas AVONET-it, OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k ka përfituar në mënyrë të kundërligjshme tenderin me çmim prej 526.736,83 euro duke mos prezantuar AKTGJYKIMIN e GJYKATAËS THEMELORE NË GJILAN – Departamenti i Krimeve të Rënda, me nr PKR.nr.125/2021 dhe numrin e lëndës: 2021:119771 të datës 02.08.2021, me të cilën është shpallur fajtor pronari i OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k z. Mifail Vogliqi: në cilësi të pronarit të operatorit ekonomik “ Gerlica Company” – SHPK me seli në fshatin Babush, të Komunës së Ferizajt, me vetëdije të plotë ka shkelur rregullat e Ligjit për Prokurim Publik, me qëllim të mashtrimit në procedurat e prokurimit publik dhe ndikimit tek autoriteti kontraktues, në atë mënyrë që ka paraqitur dokumentacion të rremë, e që me këto veprime ka kryer veprën penale keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik nga neni 415 paragrafi 1. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës ( në tekstin e mëtutjeshëm KPRK-s ) dhe është dënuar.

Kuvendi i Komunës së Prishtinës ka lidhur një kontratë publike për punë në ekzekutimin e punëve në projektin: “Ndërtimi i rrugës Nekibe Kelmendi”, me vlerë prej 526.736,83 euro me OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k përfaqësuar nga Mifail Vogliqi me datën 23.08.2022, është nënshkruar nga autorizuar i përfaqësuesit të OE z. Albion Vogliqi.

Në këtë rast AVONET konsideron se OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k nuk ka pasur drejtë të ofertoj sepse drejtuesi dhe pronari i OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k, është i dënuar dhe kjo është e sanksionuar me Ligjin mbi Prokurimin Publik në Kosovë, me nr. 04/L-042 nenin 65, paragrafi 3: Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara.

Poashtu Albion Vogliqi si autorizues i OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k, ka bërë shkelje duke nënshkruar deklaratën nën betim që është e sanksionuar me ligjin me nr. 06/L-074, Kodit Penal të Republikës së Kosovës, neni 415, keqpërdorimi dhe mashtrimi në prokurim publik dhe me nenin 383, deklarimi i rremë nën betim.

Andaj OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k dhe përfaqësuesi (autorizuesi z. Albion Vogliqi) i saj ka bërë vepër penale, duke keqpërdorim dhe mashtruar, e vë nën lajthitje Autoritetin Kontraktues, në këtë rastë Komunën e Prishtinës dhe ka bërë daklarim të rremë nën betim.

AVONET ka inicuar kërkesë për hetim ndaj OE “GËRLICA – COMPANY” sh.p.k, dhe përfaqësuesit të tij dhe ka kërkuar Prokuroria e Shtetit dhe nga Komuna e Prishtinës që të merren masat e duhura në harmoni me ligjet e Repubikës së Kosovës./Media Ndërtimi.

Ndërtim

Rreziqet në rritje rreth ndërtimit nuk ndalojnë marrjen e kredive për këtë investime në këtë sektor

Published

on

Kredia për sektorin e ndërtimit këtë vit po shënon nivelet më të larta në të paktën gjashtë vitet e fundit.

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, për 7-mujorin 2022, kredia e re për ndërtimin kishte vlerën e 22.7 miliardë lekëve ose 194 milionë eurove.

Kredia e re për sektorin e ndërtimit është rritur me 38% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Vlera totale e portofolit të kredisë për ndërtimin në fund të muajit korrik arriti në 70.4 miliardë lekë, në rritje vjetore me pothuajse 30%.

Kredia për ndërtimin po përjeton një fazë të re rritjeje, e nxitur nga zhvillimet në sektorin e pasurive të paluajtshme, sidomos në kryeqytet dhe bregdet.

Mbështetur në të dhënat e INSTAT, për 6-mujorin 2022, vlera e lejeve për ndërtesa, përfshi rikonstruksione, ishte rreth 60 miliardë lekë, në rritje me 54% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Ndërsa sipas Bankës së Shqipërisë, rritja mesatare vjetore e çmimeve të pasurive të paluajtshme për vitin e kaluar shënoi nivelin 9%.

Rritja e çmimeve ka inkurajuar jo vetëm sipërmarrësit, por po nxit edhe më shumë bankat t’i mbështesin këto projekte.

Megjithëse pjesa më e madhe e investimeve në ndërtim po financohet me burime të tjera, edhe bankat tregtare po e shfrytëzojnë ecurinë e favorshme në tregun e pasurive të paluajtshme, për të zgjeruar biznesin si në financimin e këtyre investimeve, ashtu edhe në blerjen e tyre nga familjet shqiptare.

Ndërtimi këtë vit është sektori i dytë më i kredituar i ekonomisë, pas tregtisë. Por, ndërkohë që kredia e re për tregtinë paraqitet pothuajse në të njëjtat vlera me vitin e kaluar, kredia për ndërtimin është në rritje të ndjeshme./Media Ndërtimi

Continue Reading

Ndërtim

Hyundai do të zbulojë konceptin e ngarkuesit me hidrogjen

Published

on

Prodhuesi me bazë në Korenë e Jugut Hyundai do të marrë pjesë në ekspozitën e Bauma të këtij viti, ku do të zbulojë një koncept ngarkues me rrota me energji me qeliza hidrogjeni.

Ngarkuesi i ri 14 tonësh, HW155H, premton tetë orë funksionim, me një kohë mbushjeje prej 20 minutash – dhe emetimi i vetëm është uji.

Hyundai do të shfaqë gjithashtu gamën e tij të ekskavatorëve, ngarkuesve me rrotën dhe kamionëve të artikuluar (ADT).

Duke punuar temën Think Further, Think Future, kompania do të zbulojë gjithashtu dy ADT të reja, HA30A dhe HA45A, me nën respektivisht 28 dhe 41 ton.

ADT- janë projektuar me korniza të pjerrëta të shas së pasme, duke u rritur qëndrueshmërinë e tyre në shumë qendra të makinave.

Sipas Hyunda, ADT-të janë të ndryshme për të përqafuar tokën, me boshtet e njëpasnjëshme që kanë një nivel të lartë kontakti me tokën dhe “tërheqjen më të mirë në klasë”. Në të dy makinat, një unazë rrotulluese e bashkimit të artikulacionit është montuar afër boshtit të përparmë, duke nxitur zgjidhjen e njëjtë të problemeve.

Kjo vetëm njëlloj e barabartë me peshën i lejon operatorit të përdorë diferencialet e mjedisit të rrëshqitjes me një vlerë bllokimi 45°, duke mbajtur lëvizjen në të dy rrotat e përparme edhe kur drejton drejtimin.

Stenda Hyundai do të përfshijë një teknologji të tillë, por do të bëjë që të ketë një zonë të veçantë teknologjike në sallën e TIK, ku do të demonstrojë si risitë ekzistuese, ashtu edhe vizionin e kompanisë për të ardhmen.

Pikat kryesore do të jenë të sigurta për energjinë, duke përfshirë teknologjinë elektrike dhe hidrogjenin e karburantit për makineri të ndërtimit./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Ndërtim

Komuna e Prizrenit ndanë parcelë për ndërtimin e objektit të ri të Arkivit Ndërkomunal

Published

on

Me asnjë votë kundër, Kuvendi Komunal i Prizrenit, ka miratuar Kërkesën e Arkivi Kosovës për ndarjen e parcelës për ndërtimin e objektit të ri të Arkivit Ndërkomunal – Prizren.

Në mbledhjen e së enjtes të Kuvendit Komunal të Prizrenit, anëtarët e Kuvendit votuan buxhetin e Komunës për vitin 2023.

Për përgatitjen e buxhetit janë mbajtur 9 dëgjime buxhetore, 1 dëgjim buxhetor është mbajtur edhe nga Komiteti për Politikë dhe Financa.

Për organizimin e dëgjimeve buxhetore, zyrtarët përgjegjës kanë përgatitur raport me të gjitha detajet i cili është i publikuar në uebfaqen e Komunës, në rubrikën “Dëgjimet Buxhetore”./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending