Connect with us

Infrastrukturë

Federata Evropiane e Ndërtimit kundër reformave të BE-së

Published

on

Federata Evropiane e Industrisë së Ndërtimit (FIEC) ka shprehur shqetësime lidhur me reformat e BE-së që synojnë të zbusin rrezikun brenda sektorit bankar ndërkombëtar.

Marrëveshja e Bazelit kërkon që bankat të ruajnë nivele të caktuara të kapitalit, si dhe levën. Marrëveshja u arrit si përgjigje ndaj krizës financiare të viteve 2007-2008.

Në një njoftim për shtyp, FIEC ka deklaruar se këto kërkesa më të rrepta kapitale për bankat mund të jenë të dëmshme për industrinë evropiane të ndërtimit.

Ndër shqetësimet e saj, FIEC tha se masa mund të zvogëlojë kapacitetin e kompanive për të investuar në projektet e ndërtimit në një kohë kur kërkohen më shumë investime, veçanërisht për të siguruar metoda më të qëndrueshme ndërtimi.

FIEC tha se pasoja e mundshme e futjes së kërkesave më të rrepta për kapitalin për bankat mund të jetë ta bëjë “të pamundur arritjen e objektivave klimatike”.

Pasojat e tjera të mundshme të marrëveshjes, tha FIEC, mund të përfshijnë një reduktim të kapacitetit të firmave të vogla dhe të mesme për të aksesuar financimin për operacionet e tyre të përditshme – vendimtare ndërkohë që çmimet e materialeve janë kaq të larta dhe kërkohen gjithashtu praktika më të qëndrueshme. prej tyre.

Në fund të fundit, tha FIEC, zbatimi i marrëveshjes së Basel ll mund të rezultojë në një reduktim të numrit të projekteve në të gjithë Evropën, me, sipas një vlerësimi, humbjen e deri në 440,000 vendeve të punës në ndërtim dhe ndërtim.

FIEC po bën thirrje për një sërë masash për të zbutur ndikimin e marrëveshjes dhe një vlerësim të ndikimit, për të marrë në konsideratë nevojat financiare, duke pasur parasysh ngjarjet e fundit përçarëse në treg./Media Ndërtimi.

Infrastrukturë

Pompa e derivateve në Mramor përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin!

Published

on

Drejtoria e Inspekcionit – Komuna e Prishtinës, Florian Dushi bashkë me përfaqësues të Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a. vizituan objektin – pompën jofunksionale të derivateve në fshatin Mramor e cila përbënë rrezikshmëri të lartë për ambientin.

Përveç tjerash, në objektin në fjalë inspektorët e Komunës së Prishtinës kanë hasur edhe në rezervuarë për të cilët dyshohej se ka akoma mbetjet ë derivateve.

Pas inspektimit të drejtpërdrejtë të këtij lokacioni dhe të objektit, Drejtoria e Inspekcionit ka marrë masa mbrojtëse duke e ndaluar hyrjen e personave të paautorizuar në atë lokacion që përbënë rrezik të lartë deri në një vendim tjetër të organeve kompetente komunale./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

Aprovohet programi me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh për sektorin e energjisë të Kosovës

Published

on

Bordi i drejtorëve të Korporatës së Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC) kanë aprovuar Programin Kompakt të Kosovës me vlerë prej 236.7 milionë dollarësh – investimi më i madh në sektorin e energjisë të Kosovës, si dhe një gur themel që mundëson tranzicionin energjetik të Kosovës.

“Lajm i mrekullueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës! Jam falënderuese ndaj ekipeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kosovës, krenare me ekipin e Kosovës, si dhe e nderuar që kam udhëhequr këto negociata!”, deklaroi ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Infrastrukturë

KRU Prishtina “dallavere” me pagesat e pranuara nga konsumatorët

Published

on

Paraqitja e pasqyrave financiare, pasqyra e pozicionit financiar duhet të prezantoj pozicionin financiar në datën e raportimit, duke prezantuar gjendjen e aktiveve, detyrimit si dhe kapitalin neto, mbi bazën e të dhënave kontabël në po të njëjtën datë.

Kompania në regjistrat kontabël ka të regjistruar një shumë financiare prej 712,872€ e cila ishte krijuar si rezultat i pagesave të konsumatorëve të ndryshëm ndër vite.

Ne kemi vërejtur se kompania nuk ka dhëna të sakta lidhur me klientët/konsumatorët e tillë dhe si rrjedhojë kjo vlerë ishte regjistruar në zërin kontabël me përshkrimin “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme”.

Sipas zyrtarëve të kompanisë, kjo kishte ndodhur si pasojë e vështirësive në identifikimin e konsumatorëve me rastin e shkarkimit të pagesave nga llogaria bankare.

Sipas zyrtarëve përgjegjës, ky është një problem i bartur që nga fillimi i vitit 2003, kur ka filluar të mbahet në analitikë gjendja e konsumatorëve.

Mos identifikimi i klientëve të cilët kanë paguar në llogari të kompanisë, rritë rrezikun që obligimet e konsumatorëve ndaj kompanisë të mos jenë të sakta, dhe klientët të paguajnë më shumë apo më pak sesa është borxhi faktik.

Rekomandimi i Zyrës së Auditorit është që Bordi i Drejtorëve duhet të sigurojë, që janë marrë veprimet e duhura për të identifikuar konsumatorët, paratë e të cilëve janë grumbulluar në llogarinë “Pagesat e pa identifikuara dhe të jashtëzakonshme” dhe zbritjet e llogarive të arkëtueshme t’i alokohen secilit klientë/konsumatorë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending