Çka parasheh Ligji për Siguri dhe Shëndet në punë nëse rrezikohet punëtori [dokument]

0

Ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë i cili është miratuar në vitin 2013 pas shfuqizimit të atij paraprak të vitit 2007  ka si qëllim kryesor përcaktimin e masave për përmirësimin e shkallës së sigurisë dhe shëndetit të punësuarve në punë.

Ky ligj përmban parimet e përgjithshme për parandalimin e rreziqeve profesionale, eliminimin e faktorëve të rrezikut dhe aksidenteve, informimit, konsultimit, pjesëmarrjes së balancuar në përmirësimin e nivelit të sigurisë dhe shëndetit në punë, trajnimit të  punësuarve, përfaqësuesve të tyre dhe udhëzimeve të përgjithshme për zbatimin e këtyre parimeve.

Sipas Nenit 2, pikës 1 dispozitat e këtij akti administrative zbatohen në sektorin publik, privat, publiko-privat dhe sektorin e administratës shtetërore të nivelit qendror dhe lokal.

Pika 2 e Nenit 2 po ashtu sqarojnë tutje se ky ligj parasheh që  dispozitat e tij të zbatohet edhe tek praktikantët, nxënësit dhe studentët në punë praktike gjatë shkollimit, personat në vuajtje të dënimit të angazhuar në punë, vizitorët, bashkëpunëtorët afaristë, shfrytëzuesit e shërbimeve dhe personat në aftësim ose riaftësim profesional te punëdhënësi.

Ky ligj edhe pse është miratuar që në vitin 2013 nga Qeveria e Kosovës ende gjenë pengesa në zbatim, veçanërisht tek punëtorët e sektorit privat.

 

/Ndertimi.info/

 

 

REKLAMA

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here