Borxhi i paarkëtuar nga bizneset në Prizren arrin në mbi 6 milionë euro

0

Komuna e Prizrenit vazhdon të sfidohet me grumbullimin e të hyrave nga taksat komunale për biznese.

Organet komunale vitin e kaluar kanë arkëtuar vetëm gjysmën e mjeteve nga ngarkesa e përgjithshme për firmat, shkruan sot “Koha Ditore”.

Por, sipas raportit të punës për vitin 2017 të Drejtorisë së Ekonomisë dhe Financave, del se pushteti lokal i Prizrenit e kishte parashikuar afërisht këtë nivel të arkëtimit.

Në këtë raport shkruan se nga pagesa e taksës nga veprimtaritë afariste në periudhën janar-dhjetor 2017 janë arkëtuar 212 mijë euro, ndërkohë që shuma e përgjithshme e caktuar vjetore ka qenë 437 mijë euro.

Mirëpo Komuna e Prizrenit, që deri në dhjetor të 2017-s ishte udhëhequr nga Ramadan Muja, kishte planifikuar arkëtimin e 225 mijë eurove në këtë pozicion buxhetor dhe pas arkëtimit të 212 mijë eurove del se ka përmbushur 95 përqindëshin e parashikimit.

“Arkëtimi i taksës komunale nga veprimtaritë e biznesit është një sfidë që e përcjell me vite Komunën e Prizrenit dhe ka disa faktorë që kanë ndikuar në këtë drejtim, të cilët edhe janë trashëguar në mandatin tim”, ka thënë drejtori i DEF-it, Ertan Simitçi.

REKLAMA