Autostrada “Arbën Xhaferi” ende po i shpronëson tokat në Han të Elezit

0

Qeveria e Kosovës ka miratuar propozim vendimi për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim të tokave në Nikaj dhe Soponicë, nëprmjet të cilave i hapet rrugë punimeve të Autostradës Prishtinë-Hani i Elezit.

Miratimi u bë në mbledhjen e sotme ku Ministrija e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), Albena Reshitaj kërkoi nga Qeveria e Kosovës të nxjerrë vendimin ekzekutiv me të cilin miratohet vendimi për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik.

“Deperatmenti i shpronësimit pasi ka shqyrtuar kërkesat në aspektin ligjor dhe teknik ka konstatuar se janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara me neni 4, 8 dhe 45 të Ligjit për shpronësimin e tokës së paluajtshme. Andaj kërkojmë nga Qeveria e Kosovës të nxjerrë vendim ekzekutiv me të cilin miratohet vendimi për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotërueseve të interesit të cilat preket nga ndërtimi i Autostradës R6 Prishtinë-Hani i Elezit zona kadastrale Nikaj dhe Suponicë”, paraqiti ministrja”, kërkoi ministrja.

Reshitaj në këtë mbledhje mes tjerash tha se ministria të cilën ajo drejton është duke i realizuar me kohë kërkesat e Ministrisë së Infrastrukturës për shpronësim të tokave që prekën nga ndërtimi i tokave.