Connect with us

Aktuale

INPO: Komuna e Prishtinës shkel Ligjin për Financat Publike

Published

on

Organizata joqeveritare INPO ka reaguar ndaj moszbatimit të obligimeve ligjore për hartimin e buxhetit të komunës së Prishtinës për vitin 2018 nga Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti.

“Kryetari i Komunës ka vetëm edhe 10 ditë afat ligjor që t’i dorëzojë Kuvendit Komunal buxhetin e propozuar për vitin 2018 dhe vlerësimet për dy (2) vitet e ardhshme fiskale, ndërkaq deri më sot qytetarëve nuk u është prezantuar asnjë informatë rreth përmbajtjes së draft buxhetit për vitin e ardhshëm. Për më tepër nuk janë mbajtur dëgjimet buxhetore me qëllim të përfshirjes së qytetarëve në procesin e hartimit të buxhetit të komunës”, shkruan INPO në reagim.

INPO thotë se Komuna e Prishtinës ka dështuar të respektojë obligimet ligjore që dalin nga Ligji Nr.03/L-048 për Financat Publike dhe Përgjegjësitë i Republikës së Kosovës dhe rregulloreve komunale rreth ciklit të përgatitjes të politikave fiskale për vitin e ardhshëm.

“Mosangazhimi i Kryetarit të Komunës në këtë proces është reflektuar qysh në muajin qershor, ngase komuna nuk ka miratuar as Kornizën Afatmesme Buxhetore. Kryetari ka dështuar që këtë dokument strategjik ta dorëzojë në Kuvend”.

Sipas INPO, komuna nuk ka publikuar asnjë draft dokument buxhetor, madje nuk ka organizuar asnjë dëgjim publik me qytetarë ashtu sikur e obligon ligji dhe rregulloret e brendshme të komunës.
“Sipas ligjit respektiv, statutit të komunës, rregullores për transparencë dhe planit të veprimit për transparencë të komunës, Kryetari obligohet që të konsultojë publikun gjatë gjithë muajit gusht, në mënyrë që të merren parasysh kërkesat dhe propozimet e qytetarëve dhe grupeve të interesit në prioritizimin e politikave investuese për vitin e ardhshëm”, shkruan në reagim.

INPO shpreh shqetësim për moszbatimin e obligimeve ligjore, cenimin e parimit të transparencës dhe mospërfshirjen e qytetarëve në procesin e hartimit të këtij dokumenti dhe vlerëson se këto shkelje ndikojnë drejtpërdrejtë në cilësinë e planifikimit të mirëfilltë buxhetor, i cili do të garantonte efikasitet dhe efektivitet të shpenzimit të parasë publike.

“Ia rikujtojmë Kryetarit se sipas Indeksit të kënaqshmërisë së qytetarëve më shërbimet komunale në Prishtinë të publikuar nga INPO, 92% e qytetarëve janë deklaruar se nuk kanë marrë pjesë asnjëherë në dëgjimet publike që organizon komuna për hartimin e buxhetit. Ky rezultat do të duhej të ishte alarm për komunën e Prishtinës që me të gjitha kapacitet e saj të angazhohej në krijimin e urave të komunikimit me qytetarë dhe përfshirjes së tyre në proceset vendimmarrëse”, thuhet në reagimin e INPO-s.

INPO kërkon nga komuna që sa më parë të bëjë publik dhe të qasshëm draft buxhetin e komunës për vitin 2018, si dhe të organizoj dëgjimet buxhetore me qytetarë. Gjithashtu, i bëjmë thirrje Kuvendit Komunal që të jetë më azhur në mbikëqyrjen e punës së Kryetarit të Komunës dhe të ushtrojë me përpikëri detyrat dhe kompetencat e veta ligjore në zbatimin e mekanizmave të kontrollit dhe llogaridhënies.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Aktuale

‘Marakli t’Biciklave’, adresojnë problemet në Ministrinë e Infrastrukturës për sigurinë e çiklistëve

Published

on

Grupi ‘Marakli t’Biciklave’, përmes një njoftimi treguan se janë takuar me zv.ministrin e Infrastrukutrës Hysen Durmishi, me të cilin kanë biseduar për sfidat dhe problemet me të cilat përballet komuniteti i çiklistëve.

“Çdo ditë në rrugët e vendit, probleme këto për të cilat edhe avokuam duke paraqitur kërkesat tona të arsyeshme të cilat sa më shpejt që të prioritizohen në periudhë kohore do të ofrojnë edhe zgjidhje mbi problemet, kërkesat të cilat u mirëpritën edhe nga ana e zv. Ministrit Durmishi.

Marakli t’Biciklave ka në fokus të veçantë mbajtjen e kontakteve të vazhdueshëm më këtë ministri dhe institucionet e tjera të nivelit qendror dhe lokal, për t’i adresuar sfidat, problemet por edhe mundësit reale për të bërë sa më praktike dhe të lehtë qarkullimin e çiklistëve nëpër rrugët e qyteteve e lokaliteteve te Republikës së Kosovës.

Një nga mundësit reale mbetet dhe Agjenda e gjelbërt e cila mbetet prioritet i çiklistëve, sepse përmes përdorimit të saj ne e ruajmë ambientin e ajrin dhe njëkohësisht promovojmë përdorimin e transportit alternativ, siç është biçikleta.”, shkruan në njoftim./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Dogana e Kosovës për herë të parë ka arritur të kaloj 500 milion euro të  hyra

Published

on

Dogana kalon gjysmë miliard euro të hyra

Kjo shifër paraqet një rekord të ri pasi që nga themelimi i Doganës të hyrat në këtë periudhë të vitit kanë tejkaluar shumën e mbledhur prej 500 milion eurove.

Krahasimi me vitin e kaluar tregon që Dogana ka mbledhur deri me 19 maj 500,1 milion euro derisa vitin e kaluar të njetën periudhë ne kishim mbledhur 434,4,ilion euro, respektivisht shprehur në përqindje 15% më shumë apo 66 milion euro më shumë.

Gjithashtu edhe në krahasimi me projeksioni buxhetor të mbledhjes së të hyrave për vitin 2022 dogana e ka tejkaluar me  6.11% më shumë.

Trendi pozitiv që dogana kishte gjatë vitit 2021 ka vazhduar edhe gjatë vitit 2022./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

“Lumbardhi: një Histori Episodike”, publikohet më 25 maj

Published

on

Lumbardhi ju fton në lansimin e “Lumbardhi: një Histori Episodike” që mbahet me 25 maj prej orës 19:00 në Kino Bahçe.

Libri flet për takimin dhe ndërveprimin midis Kino Lumbardhit dhe Prizrenit, prej rrethanave që sollën te hapja e kinemasë në vitin 1952 e deri te ndalja e aktivitetit pas falimentimit të ndërmarrjes shoqërore “Kino Bistrica” në fillim të shekullit të ri.

Duke u mbështetur në procesin e mbledhjes dhe interpretimit të materialeve të gjetura në kinema, në arkivin e gazetës “Rilindja” dhe burime tjera, sikurse dëshmitë e akterëve në epizode kyqe, hulumtuesit Bengi Muzbeg dhe Tevfik Rada sjellin një tregim të fragmentuar që përshkruan ndeshjet dhe kontradiktat mes një ndërtese, një qyteti dhe artit të kinemasë, përbrenda kontekstit të transformimeve shoqërore, politike e teknologjike.

“Lumbardhi: një Histori Episodike” është botuar nga Fondacioni Lumbardhi me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Sportit të Kosovës, zyrës në Kosovë të forumZFD, Fondacionit për Iniciativa të Artit dhe me bashkëpunim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending