Connect with us

Aktuale

Agjencia për Verifikim të Pronës në pritje të dëbimit të 83 uzurpatorëve serik

Published

on

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, nga 83 raste aktualisht është në pritje për dëbim dhe do të ballafaqohet veçanërisht me përsëritjen e ri-uzurpimit të pronave, por me një numër ma të vogël të kërkesave për ri uzurpim.

Pengesa më e madhe për kthimin e të drejtës pronësore personave të zhvendosur në përgjithësi është gjetja e një zgjidhje të qëndrueshme në vend.

Në raste të ri-uzurpimeve të paligjshme, Agjencia ka kompetencë të kryejë dëbimet e dyta.

Mirëpo, meqenëse mandati i AKKVP-së nuk ofron një alternativë të qartë mbi zgjidhjen e kontestit apo ndërmjetësimin para vendosjes, mundësitë e AKKVP-së që të gjejë një zgjidhje të qëndrueshme janë të kufizuara.

Në të njëjtën kohë, Agjencia gjithashtu ka kërkuar dhe vazhdon të kërkojë bashkëpunimin e mëtutjeshëm të Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë në mënyrë që të rris numrin e procedimeve penale të riuzurpuesve serik si çështje që kërkon veprim më të shpejtë të organeve të zbatimit të ligjit, prokurorive ose gjykatave, shkruan në Planin e Punës së vitit të kaluar të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe verifikim të Pronës.

Në sajë të angazhimit të Agjencisë në këtë drejtim dhe gjithashtu bashkëpunimit të ngushtë të institucionet relevante, numri i ri[1]uzurpimeve ndër vite ka filluar të bie dhe vështruar në këtë aspekt për shembull në vitin 2014 kemi pasur 40 raste të ri-uzurpimeve, në vitin 2015, kishim 157 raste në vitin 2016 ishte 212, ne vitin 2017 ishte 133, ndërsa në vitin 2018 ishin 17 raste.

Gjithashtu, vlen të ceket se edhe numri i rasteve të riuzurpimeve pas riposedimit të pronës ndër vite ka filluar të bie dhe vështruar në këtë aspekt për shembull në vitin 2015 kemi pasur 7 rast të riuzurpimeve pas riposedimit të pronës, në vitin 2016 ishin 5, në 2017 ishin 2 dhe në vitin 2018 ishin 2 raste. 11 | F a q e Në anën tjetër, pas rekomandimeve të Avokatit të Popullit Nr.551/2017 për vazhdim të zbatimit nga Agjencia të këtij mjeti juridik, edhe pas dëbimeve të dyta, Qeveria ka iniciuar amendamentin e Ligjit.

Dëbimet në Regjionin e Mitrovicës/Komunat e Veriut

Procesi i dëbimeve në Regjionin e Mitrovicës përkatësisht në komunat e pjesës, nëse i bëjmë një vështrim kronologjik, ishte dhe vazhdon të jetë shumë i vështirësuar për shkak të situatës politike dhe tensioneve të vazhdueshme.

Si rezultat i kësaj, nga gushti i vitit 2011 deri në mars të vitit 2014 nuk ishte ekzekutuar asnjë dëbim.

Në mars të vitit 2014, dëbimet në këtë pjesë filluan pas shumë bisedimeve me Policinë e Kosovës. Që atëherë e deri në fund të vitit 2018, me mbështetjen e Policisë së Kosovës, janë ekzekutuar gjithsej 20 dëbime.

Agjencia gjatë kësaj periudhe ka pasur të planifikuara ekzekutimin e shumë dëbimeve tjera por që janë anuluar për shkaqe të bazuara në procedurat e aplikueshme si rrjedhojë e përmbushjes së obligimeve ligjore të palëve apo për shkaqe tjera.

Sa për ilustrim, vetëm në vitin 2018 është anuluar ekzekutimi i 51 dëbimeve për shkaqe të ndryshme. Për shembull, në 37 raste është anuluar ekzekutimi për shkak të pagesës së qirasë, 5 raste janë anuluar për shkak të lirimit vullnetarisht të pronës; në 5 raste për shkak se pronari ka hy në posedim të pronës, (prona është shitur apo është mbyll rasti); 4 raste janë pezulluar për shkaqe të ndryshme: (palët ishin në negociata, premtimi i tyre se do t’i përmbushin obligimet ose do ta lirojnë vullnetarisht)./Media Ndërtimi.

Aktuale

Energjia Elektrike pritet të shtrenjtohet sërish

Published

on

Mosekzekutimi i subvencionit prej 100 milionë eurove nga Qeveria e Kosovës para pak muajve tash mund t’i kushtojë Kosovës deri në 5 milionë euro në ditë import, ose mund të sjellë shtrenjtim të energjisë.

Kosovarët prej ditësh po përballen me reduktime të energjisë elektrike. E që të kjo të parandalohej, Zyra e Rregullatorit kishte propozuar një subvencionim prej 100 milion eurosh nga shteti i Kosovës.

Këto mjete qeveria i ndau që të blihet energji më e lirë, por që nuk u ekzekutuan asnjëherë.

Nga KEDS thonë se edhe në rast se kjo ndodhë, tash është vonë.

Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, paralajmëron se Kosova mund të paguajë shifra marramendëse për import të rrymës muajve të dimrit.

Nga Shoqëria Civile thonë se mos ndarja e mjeteve për energjinë nga Qeveria, do të mund t’iu kushtojë kosovarëve me rritje enorme të tarifave të rrymës.

Në këto ditë  vendi ka prodhuar afër 120 mega vat në orë më pak sesa nga kërkesa e konsumatorëve.

Continue Reading

Aktuale

AKP shpalli shitjen e re të aseteve përmes likuidimit nr. 58 

Published

on

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.58. Lista e tenderëve për privatizim me këtë valë të shitjeve përmban 40 asete/njësi atraktive të ndërmarrjeve shoqërore në Republikën e Kosovës, të cilat paraqesin një mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë.

Kjo valë e shitjeve me të gjitha asetet e tenderuara është aprovuar në Bordin e Drejtorëve, kurse AKP i ka njoftuar paraprakisht të gjitha Komunat përkatëse se këto asete të ndërmarrjeve shoqërore do të privatizohen dhe ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit www.pak-ks.org dhe në mediat e shkruara dhe ato elektronike.

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.58 duhet të dorëzohen në “Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 7 shtator 2022, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull.

Kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30.

Bashkëlidhur (si më poshtë) gjeni shtegun me  listën e aseteve të tenderuara në këtë valë të shitjeve./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Reagon “Prishtina Parking” për kontratën prej 750 mijë euro

Published

on

Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” SH.A. sqaron opinionin publik rreth disa shkrimeve dhe reagimeve të aktivistëve politikë lidhur me vazhdimin e kontratës “Shërbime për Menaxhimin e Parkingjeve”, ku vlera indikative për 36 muajt e ardhshëm është 750,000.00€ (shtatëqind e pesëdhjetë mijë euro).

Ndërmarrja sqaron se kjo nuk është shuma që do t’i paguhet Operatorit Ekonomik, por në bazë të kontratës së nënshkruar, Ndërmarrja do t’i paguajë kompanisë 15 % të të hyrave për çdo shërbim që kryen kompania e kontraktuar nga Ndërmarrja.

Ta zëmë, nëse Operatori Ekonomik kryen shërbime nga të cilat Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” inkason 100€ (njëqind euro), nga kjo shumë 15 % e të hyrave (15€) do t’i marrë kompania e kontraktuar për të kryer shërbimet.

Gjithashtu në bazë të kontratës së nënshkruar, Operatori Ekonomik ka për obligim të furnizojë stafin me pajisje elektronike si telefona dhe printer digjital, ndërtimin e një server room, vijëzimin e të gjitha parkingjeve në të gjitha lagjet e Prishtinës, vendosjen e tabelave vertikale, mirëmbajtjen e sistemit, si dhe trajnimin e stafit për përdorimin e sistemit.

Është me rëndësi të theksohet se kompania e kontraktuar ka krijuar softuerin dhe tre aplikacione: aplikacioni ku palët paguajnë me sms, aplikacioni për banorët rezident si dhe aplikacioni për smart phone, ku për to është investuar një shumë e konsiderueshme e mjeteve nga kompania e kontraktuar.

Prishtina Parking me punën dhe angazhimin e treguar është shndërruar në një Ndërmarrje model në vend, andaj çdo tentim për të prishur imazhin nga informata të pasakta të sponzorizuara që kanë dështuar të implementojnë sisteme të tilla, është i papranueshëm për ne.

Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” SH.A. fton mediat dhe qytetarët që për çdo informatë të drejtohen pranë zyreve të Ndërmarrjes dhe të mos publikojnë njëanshëm qëndrime nga individë politik.

Continue Reading

Trending