9 vjet për ndërtimin e 9 mijë m² për objektin e ri të Fakultetit të Bujqësisë, KOSTT-i refuzon kyçjen e energjisë

Për më shumë se 9 vjet nuk ka përfunduar ndërtimi i objektit të Fakultetit të Bujqësisë në Prishtinë Që nga viti 2013 kishin filluar punimet për ndërtimin e objektit të Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë. 2016 – është viti kur ky objekt do duhej të inaugurohej sipas kontratës së nënshkruar. 3.5 – milionë euro është … Continue reading 9 vjet për ndërtimin e 9 mijë m² për objektin e ri të Fakultetit të Bujqësisë, KOSTT-i refuzon kyçjen e energjisë