Connect with us

Aktuale

20 mijë € kompenzim kërkojnë nga Drejtoria e Urbanizmit në Istog, kthehet në plotësim ekspertiza e gjeodezisë

Published

on

Gjykata Themelore në Pejë ka kthyer në plotësim, ekspertizën e gjeodezisë të punuar nga eksperti Bushat Gashi, në kontestin ku paditësit Xhevat dhe Lirije Miranaj po kërkojnë nga të paditurat Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër e Mbrojtje të Mjedisit dhe Komuna e Istogut, kompensim dëmi në vlerë 18 mijë e 950 euro, lidhur me shpronësimin e pronës.

Propozimin që ekspertiza e lartcekur të kthehet në plotësim e ka dhënë në seancën e së premtes, përfaqësuesi i të paditurës, Komunës së Istogut, avokati Adem Avdijaj, pas sqarimit të ekspertit të gjeodezisë Bushat Gashi, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Eksperti i gjeodezisë Gashi, ka dhënë sqarimet e tij lidhur me ekspertizën e punuar me shkrim, i cili fillimisht deklaroi se qëndron në tërësi pranë ekspertizës së punuar me shkrim.

Gashi, duke iu referuar evidencës kadastrale, ka deklaruar se sipas kërkesës është bërë ndarja e dy trojeve mbi rrugë dhe pjesa e trekëndëshit nën rrugë, duke shtuar se sipas regjistrit të terrenit, pjesa e rrugës mban sipërfaqen prej 219 metra katrorë, ndërsa pjesa nën rrugë, respektivisht trekëndëshi mban sipërfaqen prej 160 metra katrorë.

“Kjo ndarje nuk hyn në laborantin kadastral, ngase palët për këtë ndarje nuk kanë aplikuar”, ka thënë Gashi.

Ndryshe, për këtë rast Gjykata e Apelit më 30 prill 2020, ka nxjerrë aktvendim me të cilin rastin e ka kthyer në rivendosje, pasi që fillimisht Gjykata Themelore në Pejë, dega në Istog, me aktvendimin me numër C.nr.356/2013 të 18 prillit 2016, e kishte aprovuar si të bazuar padinë e paditësve.

Sipas padisë së ushtruar më 26 dhjetor 2013, në Gjykatën Themelore në Pejë, dega në Istog, thuhet se e paditura e parë Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit arbitrarisht dhe pa asnjë mbështetje ligjore lejon ekzekutimin e ngastrës kadastrale me numër 7/14 dhe të njëjtën me dhunë e shndërron në rrugë publike, ngastër kjo që ka bashkëpronar Xhevat Miranaj dhe të ndjerin R.M, tani me trashëgimtare Lirije Miranaj.

Në padi thuhet se, të paditurat nuk ua kanë bërë me dije paditësve faktin se pse të njëjtit janë shpronësuar dhe kush ua paguan shpronësimin arbitrar.

Andaj mbi këtë bazë, paditësit Xhevat dhe Lirije Miranaj me parashtesën mbi precizimin e padisë të 23 marsit 2016, po kërkojnë nga ana e Gjykatës Themelore në Pejë, dega në Istog, që të detyrohen të paditurat që atyre t’ua kompensojnë dëmin material në vlerë prej 18 mijë e 950 euro, si dhe shpenzimet procedurale

 

Aktuale

Hapni dyert për instalimin e Valvulës Termostatike nga ekipet e autorizuara të Prishtina HeatSave

Published

on

Hapni dyert për ekipet e autorizuara ashtu që të përfitoni pajisjet si dhe instalimin e tyre falas. Pas nëntorit, këto pajisje së bashku me instalim do të kushtojnë deri në 500 euro për konsumator.

Andaj, nëse nuk do të jeni në shtëpi në datat e paralajmëruara për instalim në lagjen tuaj, ju lutem kontaktoni në 080099000 sa më parë, që të mos humbisni rastin për instalimin e pajisjeve të reja për radiatorët tuaj si:

Valvulës Termostatike e cila rregullon qarkullimin e ujit të ngrohtë nga sistemi i Ngrohtores Termokos deri tek radiatori.

Termo-Kokës e cila ndihmon në përcaktimin e temperaturës në radiator. Rrotullojeni për të caktuar temperaturën dhe për të kontrolluar shpenzimet e energjisë.

Alokatorit cili vendoset në radiator për të matur temperaturën dhe për të përcjellur shfrytëzimin e energjisë.

Prishtina HeatSave është investim 10M dollarësh nga Fondacioni i Mileniumit i Kosovës (MFK) & Korporata e Sfidave të Mileniumit (MCC), me qëllim të modernizimit të sistemit të matjes së shpenzimeve të ngrohjes përmes Termokos./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Raporti i UN-Habita alarmon qytetet botërore

Published

on

UN-Habitat sapo ka publikuar Raportin e tij vjetor të Qyteteve Botërore gjatë sesionit të njëmbëdhjetë të Forumit Urban Botëror, i cili u zhvillua në Katowice, Poloni nga 27 qershor deri më 30 qershor 2022.

I titulluar “Parashikimi i së ardhmes së qyteteve”, pikat kryesore të publikimit të vitit 2022 janë njohuri për të ardhmen e sferës urbane, bazuar në “tendencat, sfidat dhe mundësitë ekzistuese, si dhe kushtet përçarëse, duke përfshirë mësimet e vlefshme nga pandemia COVID-19”.

Në fakt, ai synon t’u paraqesë qyteteve mënyra për t’u përgatitur për sfidat e ardhshme dhe për të adresuar çështjet aktuale.

Meqenëse popullsia globale që jeton në zonat urbane do të rritet nga 56 përqind në 2021 në 68 përqind në 2050, kryesisht në Afrikë dhe Lindjen e Mesme, transformimi i qyteteve tona për të arritur një të ardhme më të mirë duhet të jetë një interes global.

Duke pasur nevojë urgjente për “zgjidhje inovative për zonat urbane për t’iu përgjigjur kësaj krize të trefishtë C të COVID, klimës dhe konfliktit”, siç deklarohet nga Nënsekretari i Përgjithshëm i OKB-së dhe Drejtori Ekzekutiv i UN-Habitat Maimunah Mohd Sharif, Raporti i Qyteteve Botërore 2022 bën thirrje për më shumë angazhim nga qeveritë kombëtare, rajonale dhe lokale dhe inkurajon adoptimin e mëtejshëm të teknologjive inovative dhe koncepteve të jetesës urbane./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Aktuale

Studentët e Arkitekturës të UP-së eksplorojnë ndërtimin e zonave urbane në Cottbus të Gjermanisë

Published

on

Studentët Behar Iberhysaj, Tringa Rama, Vanesa Nikqi, Dafina Balaj, Marina Frrokaj, ishin pjesë e Summer School – Introverted and Extroverted Spaces: Neë pedagogical approaches to the house and the city, në Cottbus të Gjermanisë, me dt. 11.06.2022 – 19.06.2022. Kjo vizitë është realizuar fal marrëveshjeve që Fakulteti i Arkitekturës ka me profesorët dhe universitetet në Gjermani.

Studentët kanë eksploruar se si është ndërtuar dhe përvetësuar hapësira urbane në disa territore në Cottbus përmes përjetimit të përvojës së tyre.

Gjate hulumtimit dhe punës së bërë janë përdorur metoda etnografike dhe vizuale për të identifikuar hapësirat që janë dhe mund të bëhen të dukshme dhe ato që janë dhe mund të mbeten të padukshme.

Qëllimi i shkollës verore ka qenë të rikonceptohet raporti mes shtëpisë dhe qytetit, duke reflektuar mbi nocionin se pjesët e dukshme dhe dimensionet prezentë e përbëjnë qytetin, ndërsa e padukshmja dhe jo-prezentja përfaqësojnë shtëpinë./Media Ndërtimi.

Continue Reading

Trending