15 dështime të projektuesve [foto]

0

Ndonjëherë dizajnimi i ndërtesave dhe hapësirave publike shkon keq.

Këtu kemi një listë të projekteve të tilla: